Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Công Nghệ lớp 12

Chia sẻ: Hồ Thị Thu Thảo | Ngày: | 59 đề thi

0
1.183
lượt xem
6
download
Xem 59 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Công Nghệ lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Công Nghệ lớp 12

Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Công Nghệ lớp 12 được chọn lọc cẩn thận từ các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp các em ôn tập dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thông qua bộ đề thi các em sẽ nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm của phần thi. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Công Nghệ lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết Công Nghệ 12 - Đề số 1

Câu 1: Trong hệ thống thông tin và viễn thông, khối nào có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu thu nhận được trở lại dạng tín hiệu ban đầu?
A. Giải điều chế, giải mã. B. Nhận thông tin.
C. Xử lí tin. D. Điều chế, mã hóa.

Câu 2: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh FM, khối nguồn nuôi không cung cấp điện cho khối nào dưới đây?
A. Khối trộn sóng và khối chọn sóng. B. Khối dao động ngoại sai và khối trộn sóng.
C. Khối tách sóng, khối chọn sóng. D. Khối trộn sóng, khối tách sóng.

Câu 3: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh AM gồm bao nhiêu khối chính?
A. 8 khối B. 6 khối C. 7 khối. D. 9 khối

Câu 4: Trong nguyên lí làm việc của hệ thống thông tin và viễn thông, những tín hiệu đã được xử lí có biên độ đủ lớn muốn truyền đi xa cần được ……………
A. điều chế, xử lí tin và mã hoá. B. xử lí tin và mã hoá.
C. điều chế và xử lí tin. D. điều chế và mã hoá.

Câu 5: Trong hệ thống thông tin và viễn thông, hiện nay có các loại kĩ thuật mã hóa cơ bản nào?
A. Kĩ thuật tương tự, kĩ thuật phát sóng. B. Kĩ thuật phát sóng, kĩ thuật giải mã.
C. Kĩ thuật giải mã, kĩ thuật số. D. Kĩ thuật tương tự, kĩ thuật số.

Câu 6: Trong điều chế FM của máy thu thanh, biên độ …………..
A. và tần số sóng mang không đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
B. sóng mang không thay đổi, chỉ có tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
C. sóng mang thay đổi, chỉ có tần số sóng mang không đổi theo tín hiệu cần truyền đi.
D. và tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi.

Câu 7: Điôt dùng trong khối tách sóng của máy thu thanh AM là
A. điôt chỉnh lưu B. điôt tiếp điểm C. điôt tiếp mặt D. điôt zêne

Câu 8: Máy thu hình là thiết bị nhận và tái tạo lại … của đài truyền hình.
A. Tín hiệu hình ảnh B. Tín hiệu âm thanh
C. Tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh D. Tín hiệu âm thanh và hình ảnh.

Câu 9: Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp khác nhau ở
A. xử lí tin. B. nhận thông tin.
C. mã hoá tin. D. môi trường truyền tin.

Câu 10: Chọn câu sai:
A. Sóng điện ở tần số cao 10 kHz mới có khả năng bức xạ và truyền đi xa được.
B. Theo công suất, máy tăng âm có hai loại công suất lớn và công suất nhỏ.
C. Trong máy thu thanh, khối nguồn cung cấp điện một chiều cho máy thu.
D. Những màu đỏ, lục, cam được coi là màu cơ bản trong máy thu hình màu.

Câu 11: Chọn câu sai:
A. Mạch điều khiển điện áp đưa vào động cơ: điện áp thay đổi nhưng tần số không đổi.
B. Để điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều 1 pha, người ta dùng phương pháp thay đổi số vòng dây của stato.
C. Máy tăng âm là thiết bị tái tạo và khuếch đại tín hiệu âm thanh.
D. Mạch điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ: tần số thay đổi thì điện áp thay đổi theo.

Câu 12: Khi sử dụng triac để điều khiển tốc độ động cơ là điều khiển …… đưa vào động cơ.
A. trị số hiệu dụng của điện áp B. trị số điện trở của triac
C. trị số tức thời của dòng điện D. trị số điện dung của điac

Câu 13: Chọn câu đúng:
A. Trong máy thu thanh AM, tín hiệu trung tần là 456 kHz.
B. Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất của máy tăng âm là tín hiệu cao tần.
C. Điện thoại cố định và điện thoại di động giống nhau về cách xử lí tin và mã hóa.
D. Hệ thống viễn thông là hệ thống truyền những thông tin đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

Câu 14: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh AM, khối nào dùng để tăng thêm độ nhạy cho máy thu?
A. Khối khuếch đại trung tần B. Khối chọn sóng
C. Khối khuếch đại cao tần D. Khối trộn sóng

Câu 15: Trong sơ đồ khối của máy tăng âm, ngoài khối nguồn nuôi ra thì trình tự các khối là:
A. Mạch vào, mạch tiền khuếch đại, mạch khuếch đại trung gian, mạch âm sắc, mạch khuếch đại công suất.
B. Mạch vào, mạch khuếch đại công suất, mạch khuếch đại trung gian, mạch âm sắc, mạch tiền khuếch đại.
C. Mạch vào, mạch tiền khuếch đại, mạch âm sắc, mạch khuếch đại trung gian, mạch khuếch đại công suất.
D. Mạch vào, mạch khuếch đại trung gian, mạch âm sắc, mạch tiền khuếch đại, mạch khuếch đại công suất.

Câu 16: Trong máy thu thanh AM, khối tách sóng là ……………
A. mạch tách sóng điều tần. B. mạch tách sóng cao và trung tần.
C. mạch tách sóng điều biên. D. mạch tách sóng cao tần.

Câu 17: Trong sơ đồ khối của phần phát thông tin, trình tự các khối là:
A. Nguồn thông tin, xử lí tin, điều chế mã hoá, đường truyền.
B. Nguồn thông tin, điều chế, xử lí tin, mã hoá, đường truyền.
C. Nguồn thông tin, xử lí tin, điều chế mã hoá, giải mã, đường truyền.
D. Nguồn thông tin, điều chế mã hoá, xử lí tin, đường truyền.

Câu 18: Chức năng khối mạch vào của máy tăng âm: tiếp nhận ………… từ micrô, đĩa hát, băng casse, điều chỉnh tín hiệu đó cho phù hợp với máy.
A. tín hiệu âm tần B. tín hiệu trung tần
C. tín hiệu cao và âm tần D. tín hiệu cao tần

Câu 19: Để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM, ta căn cứ vào .......
A. điều chế tín hiệu. B. mã hóa tín hiệu.
C. mã hóa và truyền tín hiệu. D. truyền tín hiệu.

Câu 20: Trong sơ đồ khối của máy tăng âm, khối mạch âm sắc có chức năng gì?
A. Khuếch đại tín hiệu tới một trị số nhất định.
B. Điều chỉnh độ trầm - bổng của âm thanh.
C. Khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa
D. Cung cấp điện cho máy phát.

Câu 21: Nguồn điện cung cấp cho khối khuếch đại công suất của máy tăng âm là nguồn điện ………
A. một chiều. B. xoay chiều một pha.
C. xoay chiều 220V. D. xoay chiều ba pha.

Câu 22: Trong máy thu thanh: điều chế AM, biên độ ……….. theo tín hiệu cần truyền đi.
A. sóng cao tần không đổi B. sóng trung tần biến đổi
C. sóng âm tần biến đổi D. sóng mang biến đổi

Câu 23: Đài phát thanh phát ra sóng có bước sóng là 5m thì trong máy thu thanh FM tạo ra sóng cao tần là
A. 70,7 MHz B. 60465 kHz C. 60 MHz D. 71155 kHz

Câu 24: Chức năng khối mạch tiền khuếch đại của máy tăng âm: tín hiệu ………. qua mạch vào có ……… rất nhỏ, nên cần khuếch đại tới một trị số nhất định.
A. trung tần, tần số B. âm tần, biên độ C. cao tần, biên độ D. trung tần, biên độ

Câu 25: Trong mạch tách sóng dùng trong máy thu thanh, bằng cách nào để lọc bỏ các thành phần tần số cao và giữ lại đường bao có tần số thấp?
A. mắc nối tiếp với tải 1 tụ điện. B. mắc song song với tải 1 tụ điện cố định.
C. mắc nối tiếp với tải 1 tụ điện điều chỉnh. D. mắc song song với tải 1 tụ điện biến đổi.

Câu 26: Trong máy thu thanh, máy thu sóng phải tương thích với máy phát sóng về …………..
A. các khối khuếch đại và âm thanh. B. biên độ và điều chế sóng mang.
C. tần số thu phát và biên độ. D. tần số thu phát và phương thức điều chế.

Câu 27: Những thiết bị điện nào dưới đây là động cơ điện xoay chiều một pha?
A. Máy bơm nước, quạt điện, máy nước nóng năng lượng mặt trời.
B. Máy bơm nước, quạt điện, nồi cơm điện, máy giặt.
C. Máy bơm nước, quạt điện, máy sấy tóc.
D. Máy bơm nước, quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt, ấm điện.

Câu 28: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh FM, khối chọn sóng có nhiệm vụ ………
A. điều chỉnh cộng hưởng B. đồng chỉnh sóng cao tần
C. tạo ra sóng cao tần D. điều chỉnh tín hiệu trung tần

Câu 29: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh FM, khối nào có nhiệm vụ tạo ra sóng cao tần trong máy?
A. Khối trộn sóng B. Khối khuếch đại cao tần
C. Khối dao động ngoại sai D. Khối khuếch đại trung tần

Câu 30: Trong máy thu hình màu, khối nào tạo ra cao áp đưa tới anôt đèn hình?
A. Khối cao tần, trung tần, tách sóng. B. Khối xử lí tín hiệu hình.
C. Khối đồng bộ và tạo xung quét. D. Khối phục hồi và xử lí tín hiệu hình ảnh.

Câu 31: Dạng sóng ra của khối tách sóng trong máy thu thanh AM là
A. sóng cao tần B. sóng xoay chiều C. sóng mang D. sóng một chiều

Câu 32: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh AM, khối nào có nhiệm vụ cho ra sóng trung tần trong máy?
A. Khối dao động ngoại sai. B. Khối trộn sóng.
C. Khối tách sóng. D. Khối khuếch đại trung tần.

Câu 33: Sơ đồ khối của máy thu hình màu gồm mấy khối chính?
A. 6 khối B. 8 khối C. 9 khối D. 7 khối.

Câu 34: Trong hệ thống thông tin và viễn thông, khối nào có nhiệm vụ gia công và khuếch đại tín hiệu?
A. Xử lí tin. B. Điều chế. C. Mã hóa. D. Nguồn thông tin.

Câu 35: Trong máy thu hình màu, khối đồng bộ và tạo xung quét có nhiệm vụ tách xung đồng bộ và tạo xung quét đưa tới ………….
A. catôt đèn hình màu. B. cuộn lái tia của đèn hình.
C. catôt, anôt đèn hình màu. D. mạch tách sóng điều tần.

Câu 36: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh AM, khối khếch đại trung tần có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu trung tần nhận được từ ………….
A. khối trộn sóng để đưa tới khối khuếch đại âm tần.
B. khối tách sóng để đưa tới khối trộn sóng.
C. khối trộn sóng để đưa tới khối tách sóng.
D. khối khuếch đại cao tần để đưa tới khối khuếch đại âm tần.

Câu 37: Trong máy thu hình màu, khối nào có nhiệm vụ tự động điều chỉnh tần số ngoại sai và hệ số khuếch đại?
A. Khối xử lí tín hiệu hình. B. khối đèn hình.
C. Khối vi xử lí. D. Khối cao tần, trung tần, tách sóng.

Câu 38: Trong sơ đồ khối của máy tăng âm, cường độ âm thanh do khối nào quyết định?
A. Khối mạch khuếch đại trung gian. B. Khối mạch khuếch đại công suất.
C. Khối mạch âm sắc. D. Khối mạch tiền khuếch đại.

Câu 39: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh AM, khối khuếch đại âm tần có nhiệm vụ khuếch đại………..
A. tín hiệu trung tần lấy từ đầu ra của tầng khuếch đại trung tần để phát ra loa.
B. tín hiệu âm tần lấy từ đầu ra của tầng tách sóng để phát ra loa.
C. tín hiệu âm tần lấy từ đầu ra của tầng khuếch đại trung tần để phát ra loa.
D. tín hiệu trung tần lấy từ đầu ra của tầng tách sóng để phát ra loa.

Câu 40: Chọn câu đúng: Trong máy thu hình màu,
A. khối phục hồi hình ảnh tạo cao áp đưa tới anôt đèn hình màu.
B. khối vi xử lí và điều khiển dùng tia tử ngoại để điều khiển từ xa.
C. khối xử lí tín hiệu âm thanh dùng mạch tách sóng điều tần.
D. âm thanh và hình ảnh được xử lí liên kết với nhau.

Đồng bộ tài khoản