Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12

Chia sẻ: Trần Hoàng Thảo Nguyên | Ngày: | 10 đề thi

0
1.372
lượt xem
140
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12

Đến với Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12 sẽ giúp các em thuận tiện hơn cho việc ôn tập. Bộ đề thi được chọn lọc cẩn thận, thiết kế rõ ràng giúp các nắm vững nội dung, kiến thức trọng tâm của từng phần, chương học. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD 12 - Đề 1

Lựa chọn đáp án đúng nhất bằng cách đánh dấu X vào bảng trả lời trong các câu dưới đây:

1. Điểm khác nhau của qui phạm pháp luật với qui tắc đạo đức .
a. Tính khuôn mẫu . b. Tính phổ biến .
c. Tính bắt buộc chung . d. Tính chuẩn mực

2. Pháp luật được xây dựng trên cơ sở :
a. Đạo đức . b. Chính trị
c. Kinh tế d. Tất cả đều đúng .

3. Để nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật thì nhà nước phải tổ chức tốt :
a. Xây dựng pháp luật . b. Thực hiện pháp luật .
c. Bảo vệ pháp luật . d. Tất cả đều đúng .

4. Pháp luật là :
a. Hệ thống qui tắc xử sự do nhà nước ban hành .
b. Thể hiện ý chí của nhà nước .
c. Được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước .
d. Tất cả đều đúng .

5.Pháp Luật được ra đời từ xã hội nào sau đây ?
a. Công xã nguyên thủy . b. Chiếm hữu nô lệ .
c. Phong kiến d . Tư bản chủ nghĩa .

6. Đặc trưng của pháp luật là :
a. Tính qui phạm phổ biến b. Tính quyền lực , tính bắt buộc chung c. Tính xác định chặt chẽ về hình thức d. Tất cả đều đúng .

7 .Pháp luật nước cộng hồ XHCN Việt Nam thể hiện ý chí của:
a. Cán bộ công chức. b. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
c. Nhà nước. d. Giai cấp công nhân.

8.. Bộ luật Hình sự của nước ta do cơ quan nào ban hành ?
a. Quốc hội . b. Uûy ban thường vụ Quốc hội .
c. Chính phủ . d. Tất cả đều đúng .

9. Vi phạm pháp luật là hành vi :
a. Văn hóa b. Bất hợp pháp .
c. Đạo đức . d. Hợp pháp

10. Người có đầy đủ năng lực pháp lý và phải chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình là người :
a. 15 tuổi trở lên . b. 16 tuổi trở lên .
c. 17 tuổi trở lên . d. 18 tuổi trở lên .

11 . Để nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật ta đang xây dựng và hồn thiện nhà nước :
a. Văn minh b. Pháp quyền .
c. Dân chủ . d. Tất cả đều đúng .

12 . Quyền của cá nhân, tổ chức trong quan hệ pháp luật là khả năng :
a. Xử sự đúng quyền .
b. Yêu cầu chủ thể khác thực hiện nghĩa vụ của họ .
c. Yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ lợi ích của mình .
d. Tất cả đều đúng .

13. Nghĩa vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức trong quan hệ pháp luật là :
a. Buộc phải làm một số việc nhất định .
b. Yêu cầu chủ thể bên kia thực hiện nghĩa vụ .
c. Không được làm những việc pháp luật cấm .
d. Buộc phải làm một số việc nhất định , không được làm những việc pháp luật cấm .

14. Xác lập một quan hệ pháp luật của cá nhân , tổ chức là :
a. Các hình thức thực hiện pháp luật . b. Các giai đoạn thực hiện pháp luật .
c. Quyền và nghĩa vụ pháp lý . d. Tất cả đều đúng .

15 . Cá nhân tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ khi tham gia quan hệ pháp luật là :
a. Khái niệm quyền và nghĩa vụ pháp lý . b. Các hình thức thực hiện pháp luật .
c. Các giai đoạn thực hiện pháp luật . d. Trách nhiệm pháp lý

Đồng bộ tài khoản