Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11

Chia sẻ: Bùi Thị Thùy Giang | Ngày: | 33 đề thi

0
901
lượt xem
44
download
Xem 33 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11

Các em phải làm bài thi kiểm tra 1 tiết định kỳ để đánh giá học lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn nên Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11 để các em thuận tiện cho việc ôn tập. Qua bộ đề thi các em sẽ nắm được kiến thức trọng tâm, làm quen với các dạng bài tập khó.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 - Đề số 1

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1 : Tên gọi nào sau đây thuộc loại tên gốc- chức?
A. 1,2-dicloetan

B. Vinylclorua

C. Clometan

D. Axit axetic

Câu 2 : Đốt cháy 1,68 lít hỗn hợp CH4, C2H4 (đkc) có =20 ; thu x gam CO2. Vậy x bằng :
A. 6,6            B. 3,6            C. 4,8            D. 4,4

Câu 3 : Trong A có % N = 46,67% ; %C = 20% ; %H = 6,67% và MA = 60 thì A có CTPT là:
A. CH4ON2           B. CH2NO2           C. C2H4ON2          D. C2H8N2

Câu 4 : Đốt cháy một hidro cacbon X ta thu được = 2 . Vậy X là :

A. C3H4      B. C2H2          C. CnHn (n: chẵn)             D. C4H4
 
Câu 5 : Cấu tạo hoá học và sự phân bố trong không gian của các nguyên tử trong phân tử được biểu diễn bằng:
A. Công thức phối cảnh, công thức phân tử đơn giản nhất          B. Công thức lợp thể , công thức phân tử
C. Công thức phối cảnh , công thức nguyên                               D. Công thức phối cảnh, công thức lợp thể
 
Câu 6 : Các mệnh đề sau, mệnh đề nào không chính xác:
A.Phản ứng đặc trưng cho xicloankan là phản ứng cộng.            B. Các ankan đều ít tan trong nước.
C. Phân tử metan có cấu trúc tứ diện.                                        D. Phản ứng đặc trưng cho ankan là phản ứng thế.

Câu 7 : Một ankan có % C= 81,82%. CTPT của A là:
A. C2H6                            B. C3H8                        C. C4H10                        D. C5H12

Câu 8 : C hất X có CTCT thu gọn nhất là: Công thức phân tử của X là:

A. C5H8                        B. C5H12                            C. C4H10                              D. C5H10

Câu 9 : Cho sơ đồ phản ứng sau:
A----> B----> C ----> D ----> E ---->A
Các chất A, B, C, D, E có thể lần lượt là:
A. CH4, C2H2, C2H6, C2H5Cl, C4H10                B. CH4, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH3COONa
C. CH4, C2H2, C2H6, C2H4, CH3COONa           D. CH4, CH3Cl, C2H6, C2H4, CH3COOH

Câu 10 : Chất có công thức cấu tạo sau có tên là:

A. 2,4 – trimetylpentan                            B. 2,2 – đimetyl – 4 – metylpentan
C. 2,2,4 – trimetylpentan                         D. 2 – metyl – 4,4 – đimetylpentan

Câu 11 : Cho các phản ứng sau:
1/ C2H4 + Br2 ----> C2H4Br2
2/ xiclopropan + H2 ----> C3H8
3/ C2H5OH + HCl ----> C2H5Cl + H2O
4/ C2H2 + HCl ----> CH2=CH-Cl
5/ xiclohexan + Cl2 ----> Cloxiclohexan + HCl
Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng gồm:
A. 1,2,3,4                    B. 1,2,4,5                       C. 1,2,4                      D. 1,2,3,5

Câu 12 : Đốt cháy ankan X có mol X : mol O2 = 2 : 13. Khi Cracking X sẽ
thu được tối đa mấy anken?
A. 1                  B. 4               C. 2               D. 3

Câu 13 : Đồng phân X có ctpt C5H12 . X tác dụng với Cl2 (có ánh sáng) tạo ra 4 dx monoClo. Tên gọi của X là:
A. isopentan                    B. n-pentan                C. neopentan                  D. Pentan

Câu 14 : Sự phân cắt dị li tạo thành:
A. Cacbocation                      B. Gốc tự do                         C. Anion và cation                 D. Gốc cacbo tự do

Câu 15 : Benzen là chất lỏng không tan trong nước, có khối lượng riêng là 0,8g/cm3 nên nổi lên trên . Dùng phương pháp đơn giản nhất tách Benzen ra khỏi nước là:
A. Phương pháp lọc                                B. Phương pháp kết tinh
C. Dùng phễu chiết                                  D. Phương pháp chưng cất

Câu 16: Số liên kết trong phân tử CH2¬=CCl-CH=O là:
A. 5                  B. 6                  C. 4                          D. 7

Câu 17 : Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8 ( không kể đồng phân hình học) là:
A. 4                    B. 5                          C. 7                   D. 6

Câu 18 : Hỗn hợp X gồm: C3H8, C4H10 có tỉ khối đối với H2 bằng 25,5. Thành phần % thể tích mỗi khí lần lượt là:
A. 20% ; 80%                     B. 50% ; 50%                       C. 46% ; 54%                      D. 75%; 25%

Câu 19 : Hydrocacbon có %H = 14,29 và không có đồng phân sẽ có CTPT là:
A. C4H10                      B. C3H6                    C. C2H6                D. C2H4

Câu 20 : Đốt cháy hoàn toàn 3gam hợp chất hữu cơ A thu được 2,24 lit CO2(đkc); 1,62gam nước; 1,06gam Na2CO3. Khối lượng Oxi có trong 3gam hợp chất hữu cơ A là:
A. 1,04g              B. 0,0g                C. 0,64g                  D. 0,16g

Đồng bộ tài khoản