Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12

Chia sẻ: Hoàng Thị Thu Hà | Ngày: | 15 đề thi

0
675
lượt xem
27
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12

Các em đang ôn tập, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra 1 tiết sắp tới. Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 được chọn lọc cẩn thận từ các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp các em ôn tập dễ dàng hơn. Thông qua bộ đề thi các em sẽ nắm vững kiến thức trọng tâm của phần thi, làm quen với các câu hỏi khó. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 12 - Đề số 1

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:(5đ)
Câu 1: Phát biểu đúng là:
A.Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là pư một chiều.
B.Tất cả các este pư với dd kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.
C.Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
D.Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là pư thuận nghịch

Câu 2: Hợp chất X có cấu tạo: CH3OOCCH2CH3.Tên gọi của X là:
A.etyl axetat B.metyl propionat C.metyl axetat D.propyl axetat

Câu 3: Mệnh đề không đúng là:
A. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.
B. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.
C. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.
D. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

Câu 4: Công thức chung của este tạo bởi axit no, đơn chức,mạch hở và ancol no,đơn chức,mạch hở là:
A. CnH2nO2 (n≥2) B. CnH2n+1O2 (n≥3)
C. CnH2n-1O2 (n≥2) D. CnH2n-2O2 (n≥3)
 

Câu 5: Cho biết hằng số phân li của phản ứng este hóa:R-COOH + R’-OH R- COOR’ + H2O có Kc= 4
Nếu cho hỗn hợp cùng số mol axit và rượu tác dụng với nhau thì khi phản ứng este hóa đạt trạng thái cân bằng
có bao nhiêu %rượu và axit đã bị este hóa?
A. 50% B. 66,7% C. 75% D. Không có giá trị xác định

Câu 6: Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol của O2 đã tham gia
pư.Tên gọi của este là:
A.metyl fomiat B.etyl axetat C.n-propyl axetat D.metyl axetat

Câu 7:Este X có các đặc điểm sau:
-Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau.
-Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia pư tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử C bằng một nửa số nguyên tử C trong X).
Phát biểu không đúng là:
A.Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O.
B.Chất Y tan vô hạn trong nước.
C.Chất X thuộc loại este no, đơn chức. D.Đun Z với dd H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.

Câu 8: Chất béo (C17H33COO)C3H5 có tên gọi là:
A.triolein B.tristearin C.tripanmitin D.trilinolein

Câu 9:Axit để tạo ra chất béo phải có điều kiện nào?
A.Mono axit B.Không phân nhánh
C.Mạch C dài D.Cả A,B,C đều đúng

Câu 10:Khi thuỷ phân triolein trong môi trường axit ta sẽ thu được:
A. C3H5(OH)3 và C17H31COOH B.C3H5(OH)3 và C17H33COOH

Đồng bộ tài khoản