Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kiều Duyên | Ngày: | 71 đề thi

0
2.398
lượt xem
32
download
Xem 71 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9

Hãy cùng Thư viện eLib ôn tập cho kỳ kiểm tra nhé! Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9 với đa dạng các bài tập, sẽ là tài liệu giúp các em nắm vững kiến thức của bài học trong chương, làm quen với các dạng bài tập nâng cao. Chúc các em đạt kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 9

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 - Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào mỗi phương án chọn đúng :

Câu 1 : Dãy hợp chất hữu cơ là
A. C3H9N, CH4, CO2, C6H12O6
B. C2H5Cl, C6H12O6, CH3COOH, CH4
C. H2S, C3H9N, C2H2Br2, CaCO3
D. CH4, C2H5Cl, CaC2, NaHCO3

Câu 2 : Khí thiên nhiên có thành phần chính là :
A. Metan B. Etilen C. Axetilen D. Benzen

Câu 3 : Chất hữu cơ khi cháy tạo sản phẩm CO2 và H2O với tỉ lệ số mol là 1 : 2 có công thức phân tử là :
A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C6H6

Câu 4 : Đốt cháy hết 32 gam khí metan, thể tích (lít) CO2 sinh ra (đktc) là :
A. 11,2 B. 22,4 C. 33,6 D. 44,8

Câu 5 : Cho các chất sau : (1) CH3 CH3, (2) CH2 CH CH3, (3) CH3 CH2 OH, (4) CH C CH3. Có bao nhiêu chất có thể làm mất màu dung dịch brom tương tự etilen?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6 : Trong nhóm các hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng?
A. C2H4, CH4 B. C2H4, C6H6
C. C2H4, C2H2 D. C2H2, C6H6

Câu 7. Khi cho một phi kim tác dụng với kim loại, sản phẩm tạo thành là:
A. Muối
B. Axit
C. Oxit
D. A hoặc C

Câu 8. - Chất nào làm mất màu dd brom?:
A. CH3 – CH3
B. CH3 – CH = CH2
C. CH3COOC2H5
D. CH3 – O – CH3

Câu 9. Trong bảng tuần hoàn,
A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Số thứ tự của nhóm bằng số electron của nguyên tử.
C. Số thứ tự của chu kì bằng số electron.
D. Số thứ tự chu kỳ là số nhóm.

Câu 10. Biết A có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 15+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 5 electron. Nguyên tố A là:
A. Nito
B. Phôpho
C. Clo
D. Lưu huỳnh.

Câu 11. Ở điều kiện thích hợp clo phản ứng được với tất cả các chất trong dãy
A. Fe, KOH, H2O, H2.
B. H2, Ca, Fe2O3, Na2O.
C. H2, CaO, CuO, Fe2O3.
D. HCl, Na2O, CuO, Al2O3

Câu 12. Ở điều kiện thích hợp, cacbon phản ứng được với tất cả các chất trong dãy
A. H2, Ca, CuO, Na2O.
B. H2, Ca, Fe2O3, Na2O.
C. H2, CaO, CuO, Fe2O3
D. HCl, Na2O, CuO, Al2O3.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Viết công thức cấu tạo có thể có của C4H10.
Câu 2 (2,0 điểm): Hoàn thành các phương trình hóa học sau :
a. ......... + Cl2 CH3Cl + .........
b. C6H6 + ......... C6H12
c. C2H4 + O2 ………… + …………
d. CaC2 + H2O ………… + …………
Câu 3 (1,0 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là +12, 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 2e. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn và tính chất cơ bản của nó.
Câu 4 (1,5 điểm): Bằng phương pháp hóa học nhận biết 3 khí : C2H4, CO2, CH4. Viết các phương trình hóa học.
Câu 5 (1,5 điểm): Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
a. Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào ?
b. Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 bẵng 15. Tìm công thức phân tử của A?

Đồng bộ tài khoản