Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 11

Chia sẻ: Nguyễn Phúc Linh | Ngày: | 4 đề thi

0
633
lượt xem
32
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 11

Đến với Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 11 sẽ giúp các em thuận tiện hơn cho việc ôn tập. Bộ đề thi được chọn lọc cẩn thận, thiết kế rõ ràng giúp các nắm vững nội dung, kiến thức trọng tâm của từng phần, chương học. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 11 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

1/ Nguyên nhân dẫn tới sự đấu tranh của công nhân Nhật Bản là:
a đời sống của người lao động ngày càng tồi tệ c sự bóc lột nặng nề của giới chủ
b công nhân phải làm từ 12 giờ đến 14 giờ mỗi ngày d mức lương rất thấp

2/ Thể chế chính trị ở Nhật được xây dựng trong cuộc cải cách Minh Trị là:
a chế độ dân chủ b chế độ cộng hòa
c chế độ quân chủ chuyên chế d chế độ quân chủ lập hiến

3/ Chủ nghĩa đế quốc Nhật được coi là chủ nghĩa phong kiến quân phiệt là vì:
a chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự
b dù đã tiến lên chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản vẫn duy trì sở hữu ruộng đất phong kiến
c tầng lớp quý tộc võ sĩ ẫn có ưu thế chính trị rất lớn
d tất cả các ý trên đều đúng

4/ Đảng xã hội Nhật Bản được thành lập năm:
a 1901 b 1911 c 1868 d 1910

5/ Cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Anh (6/1840- 8/1842) còn được gọi là:
a chiến tranh thương mại b chiến tranh đế quốc
c chiến tranh thuốc phiện d chiến tranh tôn giáo

6/ Hiệp ước Nam Kinh đã:
a tạo điều kiện cho các nước phương Tây tự do buôn bán ở Trung Quốc
b biến Trung Quốc thành thuộc địa của các nước phương Tây
c đánh dấu mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa phong kiến, nửa thuộc địa.
d thể hiện sự bạc nhược của chính quyền Mãn Thanh

7/ Chủ truơng tiến hành cải cách đất nước ở Trung Quốc vào cuối thế kỉ XIX được đề xướng bởi:
a một số người tiến bộ trong giới sĩ phu Trung Quốc b giai cấp tư sản Trung Quốc
c tầng lớp trí thức tiểu tư sản Trung Quốc d giai cấp địa chủ, phong kiến Trung Quốc

8/ KN Xipay xuất phát từ tên gọi của:
a nơi phát động cuộc khởi nghĩa ở Ấn Độ năm 1857-1859 c tên người lãnh đạo khởi nghĩa
b những đợn vị binh lính người Ấn Độ trong quân đội Anh d những binh lính đánh thuê trong quân đội Anh

9/ Nguồn gốc sâu xa của cuộc khởi nghĩa Xipay là:
a mâu thuẫn giữa hai tôn giáo là Hin-đu và Cơ đốc giáo
b cuộc sống cưc khổ của binh lính Ấn Độ
c binh lính muốn cải thiện đời sống
d mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh

10/ Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thị trường thế giới vào khoảng thời gian:
a thế kỉ XVIII b cuối thế kỉ XVII- đầu thế kỉ XVIII
c thế kỉ XVIII - thế kỉ XIX d thế kỉ XIX- thế kỉ XX

11/ Việc phân chia thuộc địa ở Châu Phi giữa các nước đế quốc căn bản hoàn thành vào:
a những thập niên cuối thế kỉ XIX b đầu thế kỉ XIX
c giữa thế kỉ XIX d đầu thế kỉ XX

12/ Nổi bật trong cuộc đấu tranh của nhân dân châu Phi chống thực dân phương Tây là cuộc đấu tranh của nhân dân:
a Ai Cập b Ê-ti-ô-pi-a c Nam Phi d An-giê-ri

13/ Đế quốc Mĩ đưa ra khẩu hiệu "châu Mĩ của người châu Mĩ" là nhằm để:
a muốn giúp đỡ nhân dân Mĩ Latinh xây dựng quốc gia độc lập
b muốn độc chiếm khu vực Mĩ Latinh
c muốn đoàn kết tất cả các quốc gia ở châu Mĩ
d muốn bảo vệ quyền lợi kinh tế của người châu Mĩ

14/ Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thể giới thứ nhất là:
a Vì mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa
b vì muốn độc chiếm thế giới của các đế quốc
c vì mâu thuẫn về vấn đề sắc tộc, tôn giáo
d vì mâu thuẫn giữa hai khối quân sự: Hiệp ước và Liên minh

15/ Đối với các đế quốc ở châu Âu, chiến tranh thế giới thứ nhất đem lại hậu quả nặng nề nhất là:
a kinh tế suy sụp, đất nước bị tàn phá và trở thành con nợ của Mĩ c mất hết thuộc địa
b trên 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương d nội bộ chính quyền bị chia rẽ

16/ Cuối thếkỉ XIX - đầu thế kỉ XX, kẻ hung hãn nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa là:
a đế quốc Pháp b đế quốc Anh c đế quốc Đức d đế quốc Mĩ

17/ Trong và sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước được hưởng lợi nhiều nhất là:
a Anh b Nga c Mĩ d Pháp

18/ Hai xu hướng chính trong phong trào giải phóng dân tộc ở Phi-lip-pin vào cuối thế kỉ XIX là:
a xu hướng ôn hòa và xu hướng bạo động b xu hướng cách mạng và xu hướng cải lương
c xu hướng "bài ngoại" và xu hướng "mở cửa" d xu hướng cải cách và xu hướng bạo động

19/ Cuộc cách mạng 1896 ở Phi-lip-pin có ý nghĩa như thế nào?
a có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á
b thực dân Tây Ban Nha phải từ bỏ ý đồ thiết lập ách thống trị lâu dài ở đây
c đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Phi-lip-pin trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc
d lật đổ sự thống trị của Tây Ban Nha, đem lại độc lập cho nhân dân

20/ Người tiến hành cải cách đưa nước Xiêm phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa là:
a Ra-ma VII b Ra-ma IV c Ra-ma VI d Ra-ma V

21/ Tổ chức chính trị có vai trò tích cực nhất trong việc chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a là:
a Hiệp hội công nhân đường sắt (1905) b Quốc tế cộng sản
c Hiệp hội công nhân xe lửa (1908) d Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a (1914)

22/ Địa bàn hoạt động của cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa là:
a vùng biên giới Cam-pu-chia và Lào b vùng biên giới Cam-pu-chia và Thái Lan
c vùng biên giới Việt Nam và Cam-pu-chia d vùng biên giới Cam-pu-chia và Miến Điện

23/ Vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự phát triển của xã hội là:
a mở ra thời kì mới cho sự phát triển khoa học
b là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa cộng sản
c cả a và b sai d cả a và b đúng

24/ Vai trò của trào lưu Triết học Ánh sáng ở thế kỉ XVIII là:
a đề cao triệt để đấu tranh chống phong kiến
b là cơ sở để sáng lập ra Triết học duy vật biện chứng
c đi trước dọn đường cho cách mạng tư sản Pháp 1789 giành nhiều thắng lợi
d là hệ thống tư tưởng tiến bộ nhất thế giới

II. Phần tự luận ( 4 điểm)

Hãy sơ lược về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX và nêu nhận xét về phong trào.

Đồng bộ tài khoản