Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thúy Nhi | Ngày: | 95 đề thi

0
1.987
lượt xem
2
download
Xem 95 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 9

Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 9
Mô tả bộ sưu tập

Các em phải làm bài thi kiểm tra 1 tiết định kỳ để đánh giá học lực. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã tuyển chọn và tổng hợp các đề thi thành Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 9. Các em phải làm bài thi kiểm tra 1 tiết định kỳ để đánh giá học lực. Thư viện eLib chúc các em học sinh đạt kết quả caco trong bài kiểm tra tới.

Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 9

Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Lịch Sử lớp 9
Tóm tắt nội dung

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 9 - Đề số 1

A/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất (2,5đ)

Câu 1: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bắc Sơn B. Khởi nghĩa Nam Kì
C. Binh biến Đô Lương D. Cả 3 đều sai

Câu 2: Ngày 30/ 10/ 1947 ta phục kích địch trên đường Bản Sao- đèo Bông Lau, đó là diễn biến của chiến dịch:
A. Chiến dịch Việt Bắc B. Chiến dịch Biên giới
C. Chiến dịch Điện Biên Phủ D. Chiến dịch Tây Bắc

Câu 3: Đây là nơi tập trung quân thứ năm của địch trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954:
A. PlâyCu B. Xênô C. Phongxalì D. Luôngphabang

Câu 4: Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đợt 1 ta tấn công:
A. Sân bay Mường Thanh B. Căn cứ phía đông khu Trung tâm
C. Him Lam và phân khu Bắc D. Phân khu Trung tâm và phân khu Nam

Câu 5: Trong Hiệp định Giơnevơ 1954 về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, hai bên tham chiến lấy nơi nào làm ranh giới quân sự tạm thời:
A. Vĩ tuyến 16 B. Vĩ tuyến 17 C. Vĩ tuyến 18 D.Vĩ tuyến 19

B/ Em hãy nêu các sự kiện phù hợp với các mốc thời gian sau về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. (1,5đ)

Thời gian Sự kiện
1920

1924

1925

C/ Tự luận (6đ)

Câu 1: Trình bày nội dung Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946)? Trước và sau Hiệp định Sơ bộ chủ trương và biện pháp của Đảng của Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau?

Câu 2: Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954 đã bước đầu làm phá sản Kế hoạch Nava của Pháp- Mĩ như thế nào?

Đồng bộ tài khoản