Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Ngày: | 41 đề thi

0
8.710
lượt xem
1.202
download
Xem 41 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đến với Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trên Thư viện eLib sẽ giúp các em thuận tiện hơn cho việc ôn tập. Bộ đề thi được chọn lọc cẩn thận, thiết kế rõ ràng giúp các nắm vững nội dung trọng tâm của từng phần, chương học. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đề KT 1 Tiết Tiếng Anh 6 - Đề Số 1

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất (2 điểm)
1 ....... does your father do? He’s a doctor
A. How B. Who C. What D. Where

2 ......................does she live?
A. What B. Who C. Where D. How

3 I live .............................Le Loi street .
A. at B. on C. in D. to

4 It’s ......................eraser
A. an B. a C. the D. Ф

5 ........... is this? – It’s Lan
A. What B. Where C. Who D. When

6 What’s his name?......................name is Phong.
A. Your B. My C. Her D. His

7.................are their pencils.
A. This B. These C. That D. She

8 There are two .............in my living room.
A. couch B. Couchs C. Couches D. Chair

Câu 3: Hãy chia các động từ trong ngoặc cho đúng ( 1,5 điểm)
1 She (be)................ a teacher.
2 I (be) ............. in the yard.
3 Hoa and her friend ( be) ............... students

Câu 4: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (2điểm)
1. your / is / what / name?
2. my/ teacher/ that/ is
3. in / Ho Chi Minh City / live / I
4. there/ twenty/ are/ classrooms/ my/ in/ school/

Câu 5: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi( 1,5điểm)
This is my family. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me, Minh. We live on Quang Trung street. My father is forty years old. He is a teacher. My mother is thirty eight years old. She is a doctor. My brother is fifteen. I'm twelve. We are students.
1, How many people are there in his family?
2, Where do they live?
3, How old is his father?Đồng bộ tài khoản