Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11

Chia sẻ: Trần Hoàng Thảo Nguyên | Ngày: | 88 đề thi

0
2.020
lượt xem
46
download
Xem 88 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11

Các em đang ôn tập, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra 1 tiết sắp tới. Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11 sẽ là gợi ý tuyệt vời cho các em. Thông qua bộ đề này, các em sẽ nắm vững kiến thức, làm quen với dạng đề và biết cách giải các bài toán khó. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 11

Đề KT 1 tiết Tin học 11 - Đề số 1

1. Câu lệnh writeln; có tác dụng
A. Xuống dòng B. Hiện một xâu ký tự
C. Dừng ch¬ương trình D. Xoá màn hình

2. Khai báo nào là đúng
A. var a,b: Real; B. var x,y ;Byte
C. var st: chars; D. var n:Interger;

3. Lệnh reset(<biến tệp>); dùng để
A. Mở tệp để ghi B. Mở tệp vừa đọc vừa ghi
C. Đóng tệp D. Mở tệp để đọc

4. Câu lệnh nào sau đây là sai
A. Read(st); B. Program tim_max;
C. Cost n=100; D. Uses crt;

5. Khai báo nào sau đây là đúng
A. var 34ou: integer; B. Program tinhtong?
C. Program vd; D. Const n:=2004;

6. Lệnh rewrite(<biến tệp>); dùng để
A. Mở tệp vừa đọc vừa ghi B. Mở tệp để đọc
C. Đóng tệp D. Mở tệp để ghi

7. Lệnh read(x) mang ý nghĩa gì?
A. Gán giá trị của x bằng 0
B. Xuống dòng
C. Hiện ký tự "x"
D. Nhập giá trị cho biến x

8. St:=’Nic devie’. Thủ tục Insert(‘c’,st,9), st cho kết quả
A. ‘Nic device’ B. ‘Device’ C. ‘Nic vi’ D. ‘Nic’

9. Khai báo nào sau đây là sai
A. var a,b,c: bytes; B. var m: Integer; C. var x,y: string; D. var n:byte;

10. Lệnh nào sau đây là đúng
A. read (m, f:text); B. reset (f,'x'); C. rewrite (f); D. write (x;y);
 

Đồng bộ tài khoản