Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu tỉnh An Giang năm 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
1.023
lượt xem
67
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu tỉnh An Giang năm 2013

Mô tả BST Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu tỉnh An Giang năm 2013

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi tuyển sinh. Mời các em và giáo viên tham khảo bộ Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu tỉnh An Giang năm 2013.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu tỉnh An Giang năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu tỉnh An Giang năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Chọn từ (tương ứng với A, B, C hoặc D) mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại. (0.5 điểm )
1. A. impressed B. prayed C. embroidered D. plowed
2. A. hats B. books C. envelops D. pencils
3. A. hedge B. hour C. home D. hand
4. A. tent B. fence C. design D. men
II. Chọn (tương ứng với A, B,C hoặc D) mà trọng âm chính được đặt ở vị trí khác với những từ còn lại. (0.5 điểm)
1. A. comprise B. order C. admire D. relax
2. A. amount B. campus C. novel D. poet
3. A. ethnic B. solar C. unique D. precious
4. A. religion B. pagoda C. opinion D. government
III. Điền vào chỗ trống bằng hình thức đúng của động từ cho trong ngoặc đơn. (2 điểm)
1. She doesn’t enjoy (go)………to the dentist’s.
2. I wish my pen pal (come)……here tomorrow.
3. We (start)……our new school last month.
4. He will pass the exam if he (work)……hard.
5. I can’t go out because I (not, do)……my homework yet.
6. He suggests (read)……newspapers every morning.
7. I (read)……his books when I was at school.
8. I clearly remember (pay)……him last week. I gave him 20 dollars.
IV. Điền vào chỗ trống bằng hình thức đúng của từ cho trong ngoặc đơn. (1 điểm)
1. You shouldn’t eat……It’s not good for your health. (quick)
2. AIDS is a……disease. (danger)
3. He’s just learned how to drive a car. He still drivesvery…… (slow)
4. Moira is a terrible tennis…… (play)
V. Điền vào chỗ trống bằng một giới từ hoặc tiểu trạng từ thích hợp. (1 điểm)
1. Is Jane……home?
2. On Tuesday morning, there is a meeting……11 am and 1 pm.
3. Jack often wakes……early in the morning.
4. Can you turn……the TV? Your younger brother is sleeping. 

Thư viện eLib mong BST Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 chuyên Thoại Ngọc Hầu tỉnh An Giang năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản