Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 78 đề thi

0
1.887
lượt xem
0
download
Xem 78 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013

Phải làm sao để tăng cường kiến thức và kỹ năng làm bài trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013 với nội dung chọn lọc cẩn thận, nhiều bài tập khó giúp các em làm quen với dạng đề, rèn luyện khả năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý,… Chúc các em đạt được điểm số cao trong kỳ thi Olympic sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.
1. Jamie made the chart to show the fruits she bought for her family. According to the chart, Jamie bought twice as many apples as what fruit?
A. Oranges B. Bananas C. Pears D. Apples
2. Denny has two groups of marbles as shown above. Which number sentence shows how many marbles Denny has?
A. 5 - 3 = 2 B. 5 + 3 = 8 C. 8 + 3 = 11 D. 9 - 4 = 5
3. Cara played her favorite video game on Wii. The following choices show the scores on the leaderboard. If Cara got the highest score, which score was Cara’s?
A. 100 B. 101 C. 110 D. 111
4. James had his birthday party last month. His mom put some candles on the cake to match his age. According to the picture of the cake, what was James’s age?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 10
5. Henry is going to the store to buy school supplies. He takes a pocketful of dimes. He finds an eraser he likes for 50 cents. How many dimes should Henry use to buy it?
A. 50 B. 10 C. 5 D. one half
6. Aaron started watching TV at 2:00 PM. He watched Cartoon Network for 2 hours. What time did he finish watching TV?
A. 2:20 PM B. 4:00 PM C. 0:00 PM D. 14:00 PM
7. In the Spelling Bee Competition, Ray spelled 36 out of 40 words correctly. He spelled 9 more words correctly than Wayne. How can you find out the number of words Wayne spelled correctly?
A. 36 + 9 B. 36 - 9 C. 40 - 9 D. 40 - 36 + 9
8. Mrs. Case gave twelve cherries to her three children, Becca, John, and Addison. Each child gets the same amount of cherries. Which number sentence shows the number of cherries each child gets?
A. 12 + 3 = 15 B. 12 - 3 = 9
C. 4 + 4 + 4 = 12 D. 12 > 3 + 3 + 3
10 - 6 = 4
6 + 4 = 10
10 - 4 = 6
9. Which of the following facts belongs to the number family above?
A. 10 + 4 = 14 B. 4 + 6 = 10
C. 6 + 6 = 12 D. 10 - 6 > 3
10. If Jerry draws two squares next to each other like in the picture above, what shape does he get?
A. square B. triangle C. rectangle D. circle
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản