Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012

Dưới đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

A farmer's dog had 9 puppies. The farmer gave away 7 of the puppies to his friends. How many of the puppies did the farmer keep?
1. Which number sentence solves the problem above?
A. 7 – 2 = 5
B. 9 – 7 = 2
C. 7 + 2 = 9
D. 7 – 5 = 2
2. Jenny buys 2 bags of gummy bears. Each bag costs $1.50. Which number sentence would you use to find how much money she spent?
A. 2 + $1.50
B. $1.50 + $1.50
C. $1.50 - $1
D. $1.50 - 2
3. Look at the shapes that Luis drew on his folder. Which shape is an oval?
4. Vera uses the picture above to write an addition sentence. What number sentence can she write?
A. 6 + 4 = 10
B. 3 + 3 = 6
C. 6 + 3 = 9
D. 5 + 4 = 9
3 + ? = 6
5. Which number makes this a doubles addition fact?
A. 1
B. 3
C. 6
D. 9
6. Eric painted dots on 4 different sheets of paper. Which sheet of paper shows the LEAST number of dots?
7. Which addition fact has the same sum as 0 + 3?
A. 6 – 3 = 3
B. 0 + 0 = 0
C. 9 – 6 = 3
D. 3 + 0 = 3
8. Simon made 8 paper cranes. He gave 4 of them to his friend Rudy. How many cranes does Simon have left?
A. 8 + 4 = 12
B. 4 + 4 = 8
C. 8 – 4 = 4
D. 8 – 0 = 8
9. Which number is five less than twelve?
A. 4
B. 6
C. 7
D. 9
10. Mark, Tim, and Dan played in a basketball game. Mark scored 10 points. Tim scored 8 points. Dan scored 3 points more than Tim. Who scored the most points?
A. Mark
B. Tim
C. Dan
D. It was a tie.

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 3 năm học 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản