Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
29
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012

Cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012 để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Nadia draws the shapes below and wants Kyle to guess the shape names. What are the shapes in order from left to right?
A. circle, square, rectangle, triangle
B. square, rectangle, triangle, circle
C. rectangle, triangle, circle, square
D. triangle, circle, square, rectangle
3, 5, 7, _______, 11, 13...
2. Steven loves to skip count. What number completes the pattern above?
A. 9
B. 8
C. 7
D. 6
* Steven starts with the number 3 and adds 2 each time. To fill in the blank, you can add 7 + 2 = 9.
3. Today is Ann Marie’s birthday, and her mother has made her favorite chocolate cake. Which of the cakes below has been cut into 3 equal parts?
4. Michael had 17 Curious George books. Then, his teacher gave him 2 more. How many books does Michael have now?
A. 11
B. 19
C. 21
D. 15
5. Jason started with 9 balloons at the Halloween party last night. Five of them popped. How many balloons did Jason have left when the party ended?
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
6. If Jason got 3 more balloons from his brother Steven this morning, how many balloons does Jason have now?
A. 12
B. 8
C. 7
D. 3
* You can use the answer from the last question. Jason ended the party with only 4 balloons, and then his brother gave him 3 more this morning. So 4 + 3 = 7.
7. Which numbers are in order from least to greatest?
A. 25, 28, 27
B. 59, 57, 60
C. 11, 32, 38
D. 19, 17, 26
8. Isabelle is looking at a row of trees in the park. Which tree is the second tallest?
A. 4
B. 2
C. 1
D. 5
9. Which of the numbers below is greater than 46?
A. 43
B. 45
C. 50
D. 34
10. Candice has new rulers in her backpack. She has one pink ruler, one purple ruler, and one red ruler. How many rulers does Candice have in all?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đề thi số 4 năm học 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản