Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
39
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 2 năm học 2013

Cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 2 năm học 2013, với đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để bước vào kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 2 năm học 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 2 năm học 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Tyler made this graph to show the favorite subjects of his classmates. Using the graph, how many more students like math than reading?
A. 12 B. 7 C. 5 D. 2 

2. Kianna knows that a line of symmetry splits a figure into two equal parts. How many lines of symmetry are in this figure?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 

3. Pedro is going to spin the arrow. What is the probability of the arrow stopping on a shaded area?
A. 3 out of 8 B. 5 out of 8 C. 4 out of 8 D. 3 out of 5 

4. Nina draws the two shapes above. Which sentence is true about these shapes?
A. Both have four sides. B. Both have two sides.
C. Both have three equal sides. D. Both are triangles.

5. Which set of numbers are ordered from the greatest to the least?
A. 2545, 2644, 2743
B. 3875, 3874, 3873
C. 4736, 4635, 4734
D. 5725, 5726, 5727

6. Ms. Harris has 10 yellow pencils. She wants to give 5 students the same number of pencils. How many pencils will she give to each child?
A. 10 B. 5 C. 3 D. 2

7. Andrew’s soccer lesson starts at 7:50 p.m. If it takes him 20 minutes to get to the soccer field, what time should Andrew leave his house for his soccer lesson?
A. 7:00 p.m. B. 7:30 a.m. C. 7:50 p.m. D. 7:30 p.m.

8. Tom will measure objects around the classroom with a ruler. Using the ruler above, how many inches long is Tom’s pencil?
A. 2 inches B. 4 inches C. 7 inches D. 8 inches

1, 5, 9, 13, 17, _____, _____, _____

9. What are the next three numbers in the pattern above?
A. 21, 24, 27 B. 21, 25, 29 C. 20, 24, 28 D. 20, 23, 26

6 + 7 = 13
13 - 7 = 6
7 + 6 = 13

10. Which number sentence is missing from the fact family above?
A. 6 + 13 = 19 B. 13 + 7 = 20
C. 13 - 3 = 10 D. 13 - 6 = 7  

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 2 năm học 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản