Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012

Nhằm đánh giá lại thực lực học tập của các em học sinh trước khi tham dự kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Mời các em và giáo viên tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012. Đây là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012

Mời các bạn tham khảo đoạn trích của nội dung Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012 được lấy từ BST sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

Kelly owns a small bike store at the mall. She makes a tally chart of how many bikes she sells at three different times in one day.
1. How many bikes did she sell at 10:00 a.m.?
A. 8
B. 7
C. 6
D. 4
2. How many more bikes did Kelly sell at 10:00 a.m. than at 2:00 p.m.?
A. 2
B. 6
C. 8
D. 4
3. Joey, Cathy, and Jacob are bringing drinks for the class party. The picture above shows how many drinks Joey brings. Cathy brings 10 more drinks than Joey. How many drinks does Cathy bring to the party?
A. 12
B. 22
C. 20
D. 23
4. Jacob brings 8 fewer drinks than Joey. How many drinks did Jacob bring?
A. 12
B. 8
C. 4
D. 6
5. How many drinks did Joey, Cathy, and Jacob bring in all?
A. 34
B. 36
C. 38
D. 48
6. Cassie wants to glue purple ribbon around the outside of this rectangular picture frame. How many inches of ribbon will Cassie need?
A. 20 inches
B. 18 inches
C. 15 inches
D. 14 inches
7. Mario is at the zoo and sees a monkey that is very hungry. The monkey has a basket of 21 bananas, 12 oranges, and 9 apples. How many fruits are there in all?
A. 33
B. 30
C. 42
D. 40
8. Mario sees the monkey eat 5 oranges and 7 apples from the basket. How many more oranges than apples are left in the basket?
A. 14
B. 7
C. 5
D. 3
9. Which of the following activities takes about 2 minutes?
A. eat dinner
B. art class
C. write down your name
D. brush your teeth
3 tens + 5 tens + 5 ones = ?
10. What is the answer to the question above?
A. 35
B. 85
C. 355
D. 535

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 10 đề thi số 4 năm học 2012 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản