Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 11 đề thi số 5 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 11 đề thi số 5 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 11 đề thi số 5 năm học 2012

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay về Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 11 đề thi số 5 năm học 2012 dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 11 đề thi số 5 năm học 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 11 đề thi số 5 năm học 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Josh paints a pattern on a rug. Which row of shapes should come next?
2. Uncle John bought a puzzle for $8. If he paid with a $10 bill, how much change should he get back?
A. $8
B. $6
C. $4
D. $2
3. Ms. Roberts needs to put the cookies she baked in the boxes shown above. First, she puts 1 chocolate chip cookie in each box. Then, she puts 1 oatmeal cookie in each box. Finally, she puts 1 sugar cookie in each box. Which number sentence shows the total number of cookies Ms. Roberts baked?
A. 3 + 30 =
B. 30 + 30 + 30 =
C. 3 + 3 + 3 + 30 =
D. 30 - 3 =
4. Which of the following does not belong to the 3 + 4 = 7 fact family?
A. 4 + 3 = 7
B. 4 - 3 = 1
C. 7 - 4 = 3
D. 7 - 3 = 4
5. Mike wants to know how tall he is. What tool should he use to measure himself?
6. Dana has two small bookcases. The first bookcase holds 13 books. The second bookcase holds five fewer books than the first one. How many books do the two bookcases hold in all?
A. 5
B. 13
C. 18
D. 21
7. Jason has a bag of marbles that has 10 white, 4 red, 7 blue, and 5 green marbles. If he takes a marble from the bag without looking, what color will he least likely get?
A. white
B. red
C. blue
D. green
8. A farmer has eight pigs. He keeps every four pigs in one pen. Which picture shows the way the farmer keeps his pigs?
9. Jamie is washing her clothes. She washes 10 socks in all. How many pairs of socks did Jamie wash?
A. 2
B. 5
C. 8
D. 10
10. Last month, Monica made 23 bead necklaces. Mandy made 15 more bead necklaces than Monica. How many bead necklaces did Mandy make last month?
A. 8
B. 38
C. 43
D. 48
 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 11 đề thi số 5 năm học 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản