Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
35
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2012

Các em muốn tìm kiếm nhiều tài liệu tham khảo khi ôn tập cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng? Hãy đến với bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2012 được thư viện eLib sắp xếp và tuyển chọn dưới đây. Thông qua các đề thi hay trong bộ sưu tập sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

 Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Tina is making a pattern with white and gray blocks. If the pattern above continues, which set of blocks will come next?
2. The table above shows yesterday’s temperatures. Which time of day had the highest temperature?
A. morning
B. afternoon
C. evening
D. night
3. How many degrees did the temperature drop from the evening to the night?
A. 7°C
B. 5°C
C. 3°C
D. 2°C
4. Carol saw 8 zebras and 4 hippos at the Houston Zoo. What can she do to tell the number of animals she saw at the zoo?
A. subtract, 8 - 4 = 
B. compare, 8 < 4
C. compare, 4 > 8
D. add, 8 + 4 = 
5. This is a triangular prism. How many edges does it have?
A. 10
B. 9
C. 8
D. 6
6. Catherine baked cookies today. Catherine ate 3 cookies. Joshua ate 1 more cookie than Catherine. How many cookies did they eat in all?
A. 12
B. 7
C. 5
D. 3
7. Julie and her sister watched an IMAX movie at the Museum of Natural Science. The show started at 9:30 a.m. and lasted 1 hour. At what time did the IMAX movie end?
8. Alexis is playing with blocks. How many faces does this cube have?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 8
9. In the morning, Kim checked the thermometer, which showed the above temperature. When she came home from school in the afternoon, the temperature read 75 degrees. Which statement describes the change in temperature?
A. It became 5 degrees warmer in the afternoon.
B. It was the same as it was in the morning.
C. It became 5 degrees cooler in the afternoon.
D. Not enough information to tell the change.
10. Which number shows six hundred forty-seven?
A. 6047
B. 60047
C. 647
D. 6407

Nội dung bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2012 chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 1 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản