Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
33
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012

Mời các em cùng tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012 để làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. According to the pictograph above, how many blue and green hats are there in all?
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
2. How many more red hats than blue hats are there?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
3. Nathan walked into the backyard and saw the tool above. It is used to measure ___________.
A. length
B. temperature
C. weight
D. capacity
4. Ben is solving problems in math class. Which of the number sentences below does NOT equal 9?
A. 12 - 3
B. 4 + 5
C. 13 - 5
D. 19 - 10
5. Tara's soccer practice starts at 3:30 p.m. It lasts 1 hour and 30 minutes. What time does Tara's soccer practice end?
A. 1:30
B. 3:30
C. 5:00
D. 4:30
6. There are 47 books in Ms. Torres’ classroom library. If the students check out 28 of the books, how many books are left in the classroom library?
A. 29
B. 28
C. 19
D. 18
7. Look at the ruler above. About how many inches long is the pencil?
A. 3 inches
B. 3.5 inches
C. 4 inches
D. 5 inches
8. Jenny has 3 quarters and 2 dimes. At lunch, she buys a bag of potato chips for 69¢. How much money does Jenny have left after buying the bag of potato chips?
A. 26¢
B. 31¢
C. 59¢
D. 95¢
9. How many sides does a triangle have?
A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
10. Carly is planting flowers in pots. She plants 2 flowers in each pot. If the pattern continues, how many flowers does Carly plant in 6 pots?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 2 năm học 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản