Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012

Nhằm giúp học sinh tránh bỡ ngỡ và nắm được cấu trúc cơ bản của đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012 nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jason’s birthday is on March 9. Using the calendar above, which day of the week does Jason’s birthday fall on?
A. Monday
B. Wednesday
C. Friday
D. Sunday
2. Jason will go to the water park on the second Friday in March. Using the calendar above, what date will that be?
A. March 4th
B. March 11th
C. March 18th
D. March 25th
3. Using the calendar above, how many Wednesdays are there in March?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 2, __________, 3
4. Leon is making the pattern above with number magnets. Which number should fill in the blank?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
5. Amber uses six toothpicks to make the shape above. What is the name of the shape?
A. square
B. rectangle
C. circle
D. triangle
6. Amber adds one more toothpick in the middle to cut the shape into two equal parts. What are the two new shapes?
A. rectangles
B. triangles
C. squares
D. circles
7. Vivian uses chalk to draw three arrows on the sidewalk. Which of the following sentences is TRUE?
A. Arrow A is the longest.
B. Arrow A is longer than Arrow B and shorter than Arrow C.
C. Arrow A is the shortest.
D. Arrow C is the second longest.
8. The temperature outside today is 86 degrees. What should you wear if you want to play outside on the playground?
A. T-shirt and shorts
B. swimming suit
C. jacket and mittens
D. coat
5, 8, 11, 14, 17, _______
9. Kyle writes the numbers above on his paper. If he continues this pattern, what number will come next?
A. 18
B. 19
C. 20
D. 21
10. Jessica has been reading a chapter book. She read 10 pages on Monday, 12 pages on Tuesday, and 9 pages on Wednesday. How many pages did she read in the 3 days?
A. 20
B. 31
C. 29
D. 21

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 3 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản