Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
34
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012

Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012 nhằm giúp các bạn nắm chắc được cấu trúc đề thi, yêu cầu của từng dạng đề để việc luyện tập qua đề thi mẫu và các đề thi hoàn chỉnh đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which number sentence is best shown by the picture above?
A. 15 - 10 = 5
B. 30 - 15 = 15
C. 20 - 15 = 5
D. 25 - 10 = 15
2. Luis is going camping. He spent $2 on bug spray, $4 on a flashlight, and $1 on a can of beans. If Luis paid with a $10 bill, how much change should he get back?
A. $1
B. $2
C. $3
D. $4
3. Dylan wants to find shapes with four or more corners. Using this rule, which group of shapes should he pick?.
4. Ron bought some Spiderman stickers. He gave 6 stickers to his friends. How can Ron find out how many stickers he has left without counting them?
A. Add 6 to the total number of stickers he bought.
B. Subtract 6 from the total number of stickers he bought.
C. Subtract 6 from the number of friends he has.
D. Add 6 to the total number of stickers he bought.
5. On a hot summer day, Peter bought the ice cream treats shown in the picture above. If 4 of the ice cream treats melt, how many ice cream cones does Peter have left?
A. 10
B. 7
C. 6
D. 4
6. Jason and Jimmy love to collect baseball cards. Jason has 50 cards. He has 15 more cards than Jimmy. How many baseball cards does Jimmy have?
A. 65
B. 35
C. 30
D. 25
7. Tamara uses a ruler in inches to measure her toy baseball bat. Looking at the picture, how many inches long is Tamara’s bat?
A. 10 inches
B. 9 inches
C. 7 inches
D. 5 inches
8. Salina is in line to ride a roller coaster. She counts two girls in front of her and five boys behind her. What is Salina’s place in line?
A. second
B. third
C. fourth
D. eighth
9. Johnny wrote the number above in his journal. How should Johnny read the number?
A. one thousand twenty-one
B. one thousand one hundred two
C. two thousand one hundred one
D. one thousand twelve
10. Which number is not between 89 and 101?
A. 87
B. 90
C. 98
D. 100

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 đề thi số 4 năm học 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản