Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 năm 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 4 đề thi

0
134
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 năm 2012

Tăng cường làm thật nhiều dạng đề thi khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 năm 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 năm 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 năm 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Tina is making a pattern with white and gray blocks. If the pattern above continues, which set of blocks will come next?
2. The table above shows yesterday’s temperatures. Which time of day had the highest temperature?
A. morning
B. afternoon
C. evening
D. night
3. How many degrees did the temperature drop from the evening to the night?
A. 7°C
B. 5°C
C. 3°C
D. 2°C
4. Carol saw 8 zebras and 4 hippos at the Houston Zoo. What can she do to tell the number of animals she saw at the zoo?
A. subtract, 8 - 4 =
B. compare, 8 < 4
C. compare, 4 > 8
D. add, 8 + 4 =
5. This is a triangular prism. How many edges does it have?
A. 10
B. 9
C. 8
D. 6
6. Catherine baked cookies today. Catherine ate 3 cookies. Joshua ate 1 more cookie than Catherine. How many cookies did they eat in all?
A. 12
B. 7
C. 5
D. 3
7. Julie and her sister watched an IMAX movie at the Museum of Natural Science. The show started at 9:30 a.m. and lasted 1 hour. At what time did the IMAX movie end?
8. Alexis is playing with blocks. How many faces does this cube have?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 8
9. In the morning, Kim checked the thermometer, which showed the above temperature. When she came home from school in the afternoon, the temperature read 75 degrees. Which statement describes the change in temperature?
A. It became 5 degrees warmer in the afternoon.
B. It was the same as it was in the morning.
C. It became 5 degrees cooler in the afternoon.
D. Not enough information to tell the change.
10. Which number shows six hundred forty-seven?
A. 6047
B. 60047
C. 647
D. 6407

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 12 năm 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản