Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh và quý thầy cô giáo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012. Thông qua đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với dạng đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi Olympic Tiếng Anh của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following pictures shows the greatest number of objects?

2. Bert plays with 2 yellow blocks and 3 white blocks. How many blocks does he play with in all?
A. 6
B. 5
C. 23
D. 32

3. Which shape does NOT belong to the group above?

4. Kristen's class had 12 students. Two new students joined the class yesterday. How many students are in Kristen's class now?
A. 22
B. 12
C. 14
D. 32

5. Which of these items is probably shorter than your hand?

6. Which of the following number sentences has the same value as 11 - 4 = ?
A. 6 + 2 =
B. 13 - 6 =
C. 8 - 2 =
D. 9 + 1 =

7. Henna gave Ben 9 white marbles and 2 green marbles. How many marbles did Henna give to Ben in all?
A. 29
B. 11
C. 7
D. 6

8. Which number is the same as 2 tens and 3 ones?
A. 203
B. 23
C. 32
D. 5

9. Karen practices playing the piano everyday for 20 minutes except Saturday. How long does she practice in a week?
A. 140 minutes
B. 120 minutes
C. 70 minutes
D. 20 minutes

10. Which tool should you use to measure the length of your pencil?
A. a scale
B. a thermometer
C. a ruler
D. a measuring cup

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 1 năm học 2012 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản