Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 2 năm học 2012

Nếu như bạn đang tìm Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 2 năm học 2012, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 2 năm học 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 2 năm học 2012:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ryan is measuring things around the house. Which of the following things is about 3 inches long?
A. a tennis racket
B. a mosquito
C. a piece of chalk
D. a swimming pool

2. Look at the picture above. About how many paper clips long is the pencil?
A. 2
B. 5
C. 8
D. 10

3. Which of the objects below probably weighs more than 10 pounds?

4. What is another way to show the number fifty four?
A. 5 + 4
B. 5 tens + 4 ones
C. 50 + 40
D. 4 tens + 5 ones
10 + 15 = 15 + ?

5. What number makes the number sentence above true?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 15

6. Tyler makes a tally marks for each dinosaur sticker in his collection. Which of the following set of tally marks shows the number of dinosaur stickers above?

7. On Monday afternoon, Julia spent 1 hour doing her math homework, a half hour watching “Sponge Bob,” and a half hour reading the book The Very Hungry Caterpillar assigned by her language teacher Mrs. Johnson. How long did Julia spend studying on Monday afternoon?
A. 2 hours
B. one and a half hours
C. 1 hour
D. half an hour

8. Which of the following facts belongs to the same fact family as 9 + 8 = 17 ?
A. 17 – 9 = 8
B. 8 + 8 = 16
C. 17 – 7 = 10
D. 7 + 10 = 17

9. Denise loves to read butterfly books for 20 minutes every day, except on Saturday and Sunday. In one week, how long does she read her butterfly books?
A. 140 minutes
B. 120 minutes
C. 100 minutes
D. 20 minutes

10. Kate has three coins in her piggy bank that add up to 40¢. Which three coins could Kate have?
A. 3 dimes
B. 1 quarter, 1 dime, 1 nickel
C. 1 half-dollar, 2 dimes
D. 1 quarter, 2 dimes

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 13 đề thi số 2 năm học 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản