Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
41
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2012 là đề ôn luyện hữu ích dành cho các em học sinh lớp 1, giúp các em tham khảo thêm một số kỹ năng làm bài tập môn Tiếng Anh cũng như làm quen với các dạng đề trước khi bước vào kỳ thi Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2012

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2012 của thư viện eLib dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Megan has 12 candy canes. She gives 5 of them to her brother. Which number sentence shows how many candy canes Megan has left?
A. 7 - 5 = 2
B. 5 + 7 = 12
C. 12 + 5 = 17
D. 12 - 5 = 7

2. Rachel has 2 quarters, 2 dimes, and 1 nickel. How much more money does she need to save if she wants to buy a $1 bag of gummy worms?
A. 25 ¢
B. 20 ¢
C. 15 ¢
D. 10 ¢

3. Helen made 5 bead necklaces. She wanted to make one necklace for each of her 7 friends. How many more necklaces does she need to make?
A. 12
B. 9
C. 7
D. 2

4. Juan has 68¢ to spend at Toys ‘R’ Us. Using the price tags above, which two toys can Juan buy?
A. ladybug and ball
B. flashlight and dinosaur
C. ball and flashlight
D. dinosaur and ladybug

5. Gina drew a set of squares in art class. How many small squares are shaded?
A. 10
B. 6
C. 5
D. 4

6. Which of the following facts is in the same fact family as 11 – 4 = 7?
A. 7 - 4 = 3
B. 11 + 7 = 18
C. 6 + 5 = 11
D. 4 + 7 = 11

7. During her trip to America, Lily collected the coins you see above. How much are the coins worth?
A. 88 ¢
B. 95 ¢
C. 90 ¢
D. 76 ¢

8. How long is the crayon in centimeters?
A. 2 cm
B. 4 cm
C. 5 cm
D. 7 cm

9. On Saturday, 35 children went to Sea World. On Sunday 12 more children went to Sea World. How many children went to Sea World during those two days?
A. 35
B. 47
C. 12
D. 23

10. What is the value of 5 in 152?
A. five hundred
B. fifty
C. fifty-two
D. five

 

Hy vọng rằng BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 14 đề thi số 2 năm học 2012 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản