Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
91
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16

Với mong muốn các em đạt danh hiệu Olympic Tiếng Anh trên mạng cấp trường, cấp Tỉnh TP hay cấp Quốc gia,…Thư viện eLib chúng tôi tổng hợp và biên tập rõ ràng các Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 thành bộ sưu tập dưới đây giúp các bạn dễ dàng ôn tập, không mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm tư liệu tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which container can hold more than 1 liter of water?
2. Look at the following numbers. Which number is the greatest?
A. 21
B. 12
C. 23
D. 13
3. Jamie wants to buy candy. She has 2 quarters, 1 dime, and 2 pennies. How much money does she have altogether?
A. 52 cents
B. 57 cents
C. 62 cents
D. 72 cents
4. Lizzy saves a bunch of coins in a bag. Inside the bag are 6 quarters, 5 dimes, 10 nickels, and 2 pennies. If Lizzy reaches inside the bag without peeking, which coin is she MOST likely to pick?
A. a quarter
B. a dime
C. a nickel
D. a penny
5. Which addition fact can you use to help you solve the subtraction problem 24 – 6?
A. 16 + 4 = 20
B. 24 + 6 = 20
C. 20 + 4 = 24
D. 18 + 6 = 24
6. Look at the solid figures above. Which of the following is made up of a cylinder and a cone?
7. Morgan and Zach went to the arcade. Morgan played 3 games and Zach played 4 games. How many games did they play in all?
A. 7
B. 10
C. 9
D. 8
8. Mimi made money by selling lemonade. She made $5 on Saturday and $3 on Sunday. How much money did she make in the two days?
A. $13
B. $10
C. $8
D. $6
9. It is time for bed. What time does the clock show?
A. 8 o'clock
B. half past 8
C. half to 7
D. 9:30
10. Jerry got home from school at 3 o’clock yesterday. He read a book for 1 hour, and then he watched cartoons on Nickelodeon. At what time did Jerry start watching cartoons? Milton got back from school at 3:00 PM yesterday. He read books for about an hour. Then, he watched his favorite cartoon show. About what time did Milton start watching his cartoon show yesterday?
A. 3:30 PM
B. 4:00 PM
C. 4:10 PM
D. 5:00 PM

 

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản