Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2012 được sắp xếp rõ ràng thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình một cách dễ dàng tại bộ sưu tập của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2012

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2012 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which container can hold more than 1 liter of water?

2. Look at the following numbers. Which number is the greatest?
A. 21
B. 12
C. 23
D. 13

3. Jamie wants to buy candy. She has 2 quarters, 1 dime, and 2 pennies. How much money does she have altogether?
A. 52 cents
B. 57 cents
C. 62 cents
D. 72 cents

4. Lizzy saves a bunch of coins in a bag. Inside the bag are 6 quarters, 5 dimes, 10 nickels, and 2 pennies. If Lizzy reaches inside the bag without peeking, which coin is she MOST likely to pick?
A. a quarter
B. a dime
C. a nickel
D. a penny

5. Which addition fact can you use to help you solve the subtraction problem 24 – 6?
A. 16 + 4 = 20
B. 24 + 6 = 20
C. 20 + 4 = 24
D. 18 + 6 = 24

6. Look at the solid figures above. Which of the following is made up of a cylinder and a cone?

7. Morgan and Zach went to the arcade. Morgan played 3 games and Zach played 4 games. How many games did they play in all?
A. 7
B. 10
C. 9
D. 8

8. Mimi made money by selling lemonade. She made $5 on Saturday and $3 on Sunday. How much money did she make in the two days?
A. $13
B. $10
C. $8
D. $6

9. It is time for bed. What time does the clock show?
A. 8 o'clock
B. half past 8
C. half to 7
D. 9:30

10. Jerry got home from school at 3 o’clock yesterday. He read a book for 1 hour, and then he watched cartoons on Nickelodeon. At what time did Jerry start watching cartoons? Milton got back from school at 3:00 PM yesterday. He read books for about an hour. Then, he watched his favorite cartoon show. About what time did Milton start watching his cartoon show yesterday?
A. 3:30 PM
B. 4:00 PM
C. 4:10 PM
D. 5:00 PM

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 đề thi số 1 năm học 2012 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản