Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 năm 2012

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
131
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 năm 2012

Kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là thời gian đầy căng thẳng và áp lực với kỳ vọng của thầy cô, cha mẹ, bạn bè. Hiểu được tâm trạng ấy và mong muốn các em đạt kết quả cao hơn, thư viện eLib đã tuyển chọn và giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 năm 2012. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 năm 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 năm 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which container can hold more than 1 liter of water?

2. Look at the following numbers. Which number is the greatest?
A. 21
B. 12
C. 23
D. 13

3. Jamie wants to buy candy. She has 2 quarters, 1 dime, and 2 pennies. How much money does she have altogether?
A. 52 cents
B. 57 cents
C. 62 cents
D. 72 cents

4. Lizzy saves a bunch of coins in a bag. Inside the bag are 6 quarters, 5 dimes, 10 nickels, and 2 pennies. If Lizzy reaches inside the bag without peeking, which coin is she MOST likely to pick?
A. a quarter
B. a dime
C. a nickel
D. a penny

5. Which addition fact can you use to help you solve the subtraction problem 24 – 6?
A. 16 + 4 = 20
B. 24 + 6 = 20
C. 20 + 4 = 24
D. 18 + 6 = 24

6. Look at the solid figures above. Which of the following is made up of a cylinder and a cone?

7. Morgan and Zach went to the arcade. Morgan played 3 games and Zach played 4 games. How many games did they play in all?
A. 7
B. 10
C. 9
D. 8

8. Mimi made money by selling lemonade. She made $5 on Saturday and $3 on Sunday. How much money did she make in the two days?
A. $13
B. $10
C. $8
D. $6

9. It is time for bed. What time does the clock show?
A. 8 o'clock
B. half past 8
C. half to 7
D. 9:30

10. Jerry got home from school at 3 o’clock yesterday. He read a book for 1 hour, and then he watched cartoons on Nickelodeon. At what time did Jerry start watching cartoons? Milton got back from school at 3:00 PM yesterday. He read books for about an hour. Then, he watched his favorite cartoon show. About what time did Milton start watching his cartoon show yesterday?
A. 3:30 PM
B. 4:00 PM
C. 4:10 PM
D. 5:00 PM

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 16 năm 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản