Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 trong những năm gần đây được sắp xếp rõ ràng thành bộ bao gồm các đề thi được biên tập rõ ràng. Các bạn học sinh, quý thầy cô có thể dễ dàng tìm thấy đề thi phù hợp với mình một cách dễ dàng tại bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 của chúng tôi. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following statements is true?
A. 11 - 2 > 9 + 1
B. 3 + 4 < 11 - 1
C. 5 + 6 > 7 + 6
D. 3 + 2 < 10 - 6
30, 25, 20, 15, 10, ______
2. If this pattern continues, what number will come next?
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
3 nickels ______ 1 quarter
3. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE?
A. <
B. =
C. >
D. none of them
2 nickels ______ 1 dime
4. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE?
A. <
B. =
C. >
D. any of them
5. Jill gave Tommy 8 dinosaur stickers and 2 Star Wars stickers. How many stickers did Jill give Tommy in all?
A. 2
B. 8
C. 10
D. 12
6. Savannah left home at 7:30 a.m. It took her 30 minutes to walk to school. Then, she went to the library for 10 minutes. Finally, she went to her classroom. At what time did Savannah get to her classroom?
A. 7:40 am
B. 8:10 am
C. 8:30 am
D. 8:40 am
7. Danny buys a pen for 40¢. He pays with a $1 bill. How much change will Danny get back?
A. 50¢
B. 40¢
C. 60¢
D. 80¢
8. It is time to eat an afterschool snack of milk and crackers. What time is shown on the clock?
A. 3:30
B. 4:30
C. 5:30
D. 6:20
9. Look at the number sentences below. Which math fact does NOT equal 6?
A. 6 + 0 =
B. 12 - 6 =
C. 14 - 8 =
D. 13 - 5 =
10. In art class, Julissa uses two boxes of crayons. The yellow box has 8 crayons and the brown box has 12. How many more crayons does the brown box have than the yellow?
A. 10
B. 14
C. 2
D. 4

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản