Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2012

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng của các em học sinh. Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2012 bao gồm nhiều đề thi hứa hẹn sẽ là bộ tài liệu hấp dẫn dành cho các bạn học sinh. Giúp các bạn học sinh ôn thi tốt qua các đề thi cụ thể. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2012

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2012. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following statements is true?
A. 11 - 2 > 9 + 1
B. 3 + 4 < 11 - 1
C. 5 + 6 > 7 + 6
D. 3 + 2 < 10 - 6
30, 25, 20, 15, 10, ______

2. If this pattern continues, what number will come next?
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
3 nickels ______ 1 quarter

3. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE?
A. <
B. =
C. >
D. none of them
2 nickels ______ 1 dime

4. Look at the money values on both sides. What sign will go in the blank to make this comparison TRUE?
A. <
B. =
C. >
D. any of them
5. Jill gave Tommy 8 dinosaur stickers and 2 Star Wars stickers. How many stickers did Jill give Tommy in all?
A. 2
B. 8
C. 10
D. 12

6. Savannah left home at 7:30 a.m. It took her 30 minutes to walk to school. Then, she went to the library for 10 minutes. Finally, she went to her classroom. At what time did Savannah get to her classroom?
A. 7:40 am
B. 8:10 am
C. 8:30 am
D. 8:40 am

7. Danny buys a pen for 40¢. He pays with a $1 bill. How much change will Danny get back?
A. 50¢
B. 40¢
C. 60¢
D. 80¢

8. It is time to eat an afterschool snack of milk and crackers. What time is shown on the clock?
A. 3:30
B. 4:30
C. 5:30
D. 6:20

9. Look at the number sentences below. Which math fact does NOT equal 6?
A. 6 + 0 =
B. 12 - 6 =
C. 14 - 8 =
D. 13 - 5 =

10. In art class, Julissa uses two boxes of crayons. The yellow box has 8 crayons and the brown box has 12. How many more crayons does the brown box have than the yellow?
A. 10
B. 14
C. 2
D. 4

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 17 đề thi số 1 năm học 2012 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản