Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
57
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng được sắp xếp rõ ràng trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18. hanh tay tìm một bộ đề thi phù hợp với mình các bạn học sinh nhé. Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jamie's birthday is in March. Her sister's birthday is 2 months later. Which month is Jamie's sister's birthday in?
A. April
B. May
C. January
D. July
1, 3, 1, 4, 1 ,5, 1, 6, 1, 7, 1, ______
2. Lucy is making a number pattern. If the pattern continues, what number will she write in the blank?
A. 2
B. 8
C. 20
D. 40
3. Ms. Gomez’s class made a graph of the bugs they saw on the playground. How many more than were found?
A. 6
B. 3
C. 2
D. 1
4. Kim did her chores and earned 3 coins, which added up to 16¢. Which 3 coins could they be?
A. quarter, nickel, penny
B. nickel, nickel, penny
C. dime, nickel, penny
D. dime, dime, nickel
5. What number is shown in the picture model above?
A. 52
B. 142
C. 42
D. 32
6. Which number is 20 less than 52?
A. 32
B. 72
C. 50
D. 48
7. Patrick visited Egypt this past summer. He saw many pyramids. What is likely the shape of the bottom of a pyramid?
8. A face of a number cube is the same shape as which of the following?
9. Wendy wants to buy a bag of chips for 60¢, but she only has 2 quarters and 1 nickel. How much more money does she need?
A. 10¢
B. 5¢
C. 15¢
D. 2¢
10. Yesterday was Ryan’s birthday. He ate a lot of cake. About how much of the cake did he eat?
A. half
B. one
C. one
D. one sixth

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản