Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 1 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 1 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 1 năm học 2012

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 1 năm học 2012 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 1 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 1 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jamie's birthday is in March. Her sister's birthday is 2 months later. Which month is Jamie's sister's birthday in?
A. April
B. May
C. January
D. July
1, 3, 1, 4, 1 ,5, 1, 6, 1, 7, 1, ______

2. Lucy is making a number pattern. If the pattern continues, what number will she write in the blank?
A. 2
B. 8
C. 20
D. 40

3. Ms. Gomez’s class made a graph of the bugs they saw on the playground. How many more than were found?
A. 6
B. 3
C. 2
D. 1
4. Kim did her chores and earned 3 coins, which added up to 16¢. Which 3 coins could they be?
A. quarter, nickel, penny
B. nickel, nickel, penny
C. dime, nickel, penny
D. dime, dime, nickel

5. What number is shown in the picture model above?
A. 52
B. 142
C. 42
D. 32

6. Which number is 20 less than 52?
A. 32
B. 72
C. 50
D. 48

7. Patrick visited Egypt this past summer. He saw many pyramids. What is likely the shape of the bottom of a pyramid? face of a number cube is the same shape as which of the following?

9. Wendy wants to buy a bag of chips for 60¢, but she only has 2 quarters and 1 nickel. How much more money does she need?
A. 10¢
B. 5¢
C. 15¢
D. 2¢

10. Yesterday was Ryan’s birthday. He ate a lot of cake. About how much of the cake did he eat?
A. half
B. one
C. one
D. one sixth

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 1 năm học 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản