Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
58
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012

Đây là bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. If the growing pattern above continues, which picture should come next?
 
2. Which of the following numbers shows seventy-five?
A. 57
B. 75
C. 85
D. 95

3. Helen used the inch ruler to measure her hair ribbon. According to the picture above, how long is the ribbon?
A. 2 inches
B. 3 centimeters
C. 3 inches
D. 4 inches

4. Amanda orders 4 boxes of pizza for her birthday party. Each box has 10 slices of pizza. How many slices of pizza are there in all?
A. 4
B. 14
C. 40
D. 44

5. Jim left home at the time shown on the clock. It took him 15 minutes to walk to a swimming pool. What time did he arrive at the pool?
A. 9:15
B. 9:20
C. 9:30
D. 9:45
A, B, C, 1, 2, 3, ___, E, F, 4, ___, 6....

6. Fredy writes a mystery letter-number pattern for Justin to finish. If the pattern above has two blanks to be filled, what are the missing letter and number?
A. C, 5
B. D, 5
C. C, 6
D. D, 4

7. Christine bought 3 pencils for 75 cents. If she paid with a dollar bill, how much change should she get back?
A. 2 dimes
B. 1 dime and 1 nickel
C. a quarter
D. 5 pennies

8. It is the end of the school year, and Mrs. Sutton’s class is having a party! There are 18 students in the class. The students and Mrs. Sutton each eat 2 cookies. How many cookies did they eat in all?
A. 18
B. 19
C. 36
D. 38

9. What number does the model above show?
A. 58
B. 62
C. 68
D. 72
49,____, 43, 40, 37,____

10. Which of the following numbers complete the pattern above?
A. 46, 23
B. 46, 34
C. 46, 43
D. 23, 61

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 18 đề thi số 2 năm học 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản