Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 19 năm 2012

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 2 đề thi

0
141
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 19 năm 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 19 năm 2012

Đây là bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 19 năm 2012 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề Olympic Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 19 năm 2012

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 19 năm 2012. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jenny uses small bears to mark her number line. Look at the pattern she has made. How many bears belong where the question mark is?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2. Ricky has 6 sugar cookies and 2 chocolate cookies. How many cookies does Ricky have in all?
A. 2 B. 6 C. 7 D. 8

3. The teacher says that one quarter of the class rides the bus to school. Which picture shows one quarter shaded?
A. B. C. D.

4. Allen has a total of 12 blue and yellow pencils. He has 8 blue pencils. How many pencils are yellow?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

5. Peter is studying bugs in science class today. He notices that one of the ladybugs has matching wings. Which one is it?
A. B. C.

6. Annie is sick and needs to take cough medicine. Which of the following is the correct measurement she will need?
A. one quart B. one pound C. one teaspoon D. one liter

7. Liana's family arrived at airport at 7:00 AM. They waited for 2 hours before the flight took off. What time did the flight take off?
A. 12:00 PM B. 1:00 AM C. 9:00 AM D. 12:00 AM

8. Johnny is going to the gym with his friends. He is carrying a basketball, and it does not feel very heavy. Which of the following is a good estimate of the weight of the basketball?
A. 1 pound B. 10 pounds C. 14 pounds D. 100 pounds

9. Jason is 6 years old. His big brother Ryne is 5 years older than him. How old is Ryne?
A. 10 B. 11 C. 12 D. 16
8 + 2 = 10

10. Kelly’s teacher wants her to find the sum in the addition sentence 8 + 2 = 10. Which number is the sum?
A. = B. 2 C. 8 D. 10

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 19 năm 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản