Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
59
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012

Thi Olympic Tiếng Anh trên mạng hiện nay là kỳ thi thu hút rất nhiều học sinh tham gia. Để thuận lợi cho việc ôn tập, chúng tôi giới thiệu với các bạn Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012. Qua đề thi này các em sẽ làm quen với dạng đề thi, rèn luyện và nâng cao trình độ, kiến thức về Tiếng Anh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This is a map of the United States. What is the best unit of measurement to tell the distance between Texas and New York?
A. miles
B. quarts
C. ounces
D. degrees
2. Cady’s class is learning about part and whole of an object. Her teacher showed them the figure above. What part of the figure is shaded?
A. one out of ten
B. one quarter
C. two out of ten
D. one half
3. Jason and Mark like to race around the track in P.E. class. Jason finished one lap around the track in 5 minutes. Mark finished in 4 minutes. Who ran faster?
A. Jason
B. Mark
C. It was a tie.
D. Cannot tell
4. Which pair of circles completes the pattern above?
5. Annie has $30 in her purse. She spent $4 at the candy store. How much money does she have left?
A. $34
B. $30
C. $26
D. $20
6. Jenny is watching a movie that is 2 hours long. If the movie started at 1:30 p.m., at what time will the movie end?
A. 2:30 p.m.
B. 3:30 p.m.
C. 3:00 p.m.
D. 3:40 p.m.
7. Which set of numbers is listed from the least to the greatest?
A. 124, 134, 128, 345, 12
B. 345, 134, 128, 124, 12
C. 12, 124, 128, 134, 345
D. 134, 124, 12, 345, 128
8. Aaron, Philip, and Nathan are brothers. Their mother made enough cookies so that each boy had two cookies. How many cookies did she make altogether?
A. 3
B. 4
C. 6
D. 9
9. Find the sum of the addition problem above.
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
10. Dawn’s first grade class is going on a field trip. There were three vans with ten students in each van. How many students from Dawn’s class went on the trip?
A. 10
B. 13
C. 20
D. 30

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 2 năm học 2012 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản