Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 3 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
48
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 3 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 3 năm học 2013

Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 3 năm học 2013 nhằm giúp các bạn nắm chắc được cấu trúc đề thi, yêu cầu của từng dạng đề để việc luyện tập qua đề thi mẫu và các đề thi hoàn chỉnh đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 3 năm học 2013

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 3 năm học 2013:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Joe has 12 Pokemon cards. He buys 3 more cards from the store, and then he gives 1 to his sister Alice. How many Pokemon cards does Joe have left?
A. 9 B. 14 C. 15 D. 17

July, August, September, _______

2. Valerie sees the months above when she looks through a calendar. Which month comes next?
A. June B. October C. November D. December

3. Erin has 6 flowers. If she picks 7 more, how many flowers will she have in all?
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

4. Claire's mom gave her 3 pennies. Claire's dad gave her 6 pennies. How many pennies did Claire get in all from her mom and dad?
A. 7 pennies B. 8 pennies C. 9 pennies D. 10 pennies

5. Coach Lee has some basketballs in the gym. Which number sentence describes how many basketballs are in the gym?
A. 3 + 1 + 3 B. 3 + 1 C. 2 + 1 + 1 + 1 D. 6

6. Robert puts 14 gummy bears into two bags. Each bag has the same number of gummy bears. How many gummy bears are in each bag?
A. 8 B. 7 C. 10 D. 14

7. Mina has 6 green apples in a bowl. She wants to split up the apples into three groups with the same number of apples. How many apples will be in each group?
A. 3 B. 6 C. 2 D. 4  

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 2 đề thi số 3 năm học 2013 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản