Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 20 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
67
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 20 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 20 đề thi số 1 năm học 2013

Trực tiếp ôn tập trên từng đề thi cụ thể, là phương pháp mà khá nhiều lớp học sinh vẫn dùng để ôn tập ở các mùa thi. Hiểu được điều đó, thư viện xin chia sẻ bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 20 đề thi số 1 năm học 2013 nhằm giúp được các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 20 đề thi số 1 năm học 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 20 đề thi số 1 năm học 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. This is a map of the United States. What is the best unit of measurement to tell the distance between Texas and New York?
A. miles B. quarts C. ounces D. degrees

2. Cady’s class is learning about part and whole of an object. Her teacher showed them the figure above. What part of the figure is shaded?
A. one out of ten B. one quarter
C. two out of ten D. one half

3. Jason and Mark like to race around the track in P.E. class. Jason finished one lap around the track in 5 minutes. Mark finished in 4 minutes. Who ran faster?
A. Jason B. Mark C. It was a tie D. Cannot tell

4. Which pair of circles completes the pattern above?
A. A B. B C. C D. D

5. Annie has $30 in her purse. She spent $4 at the candy store. How much money does she have left?
A. $34 B. $30 C. $26 D. $20

6. Jenny is watching a movie that is 2 hours long. If the movie started at 1:30 p.m., at what time will the movie end?
A. 2:30 p.m B. 3:30 p.m C. 3:00 p.m D. 3:40 p.m

7. Which set of numbers is listed from the least to the greatest?
A. 124, 134, 128, 345, 12 B. 345, 134, 128, 124, 12 C. 12, 124, 128, 134, 345 D. 134, 124, 12, 345, 128

8. Aaron, Philip, and Nathan are brothers. Their mother made enough cookies so that each boy had two cookies. How many cookies did she make altogether?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

9. Find the sum of the addition problem above.
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

10. Dawn’s first grade class is going on a field trip. There were three vans with ten students in each van. How many students from Dawn’s class went on the trip?
A. 10 B. 13 C. 20 D. 30 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 20 đề thi số 1 năm học 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản