Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 2 đề thi

0
102
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22

BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 là tổng hợp các đề thi Olympic trên mạng của môn Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 của các năm, là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Emily had 17 stickers. After giving some to her best friend, Emily had 8 stickers left. How many stickers did she give away?
A. 11 B. 9 C. 8 D. 7

2. Which picture has the circle on the right side of the square?

3. After reading class, Ms. Lopez’s class goes to P.E. for one hour. Then, they go to lunch. Using the table above, how long does reading class last?
A. two hours
B. two and a half hours
C. three and a half hours
D. three hours and forty-five minutes

4. Math class lasts for 2 hours. Using the table above, when does math class end?
A. 2:00 B. 3:00 C. 4:00 D. 5:00

5. Which of the following can be finished in 3 minutes?
A. putting on the uniform for a baseball game
B. having dinner
C. watching a Disney movie
D. reading 2 chapter books

6. Using the calendar above, July 1st falls on what day of the week?
A. Tuesday B. Wednesday C. Thursday D. Friday

7. Michael has baseball practice on Wednesdays. Using the calendar above, how many practices will Michael have in July?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 10

8. Jason takes violin lessons every Monday and Thursday. Using the calendar above, how many lessons will Jason have in July?
A. 5 B. 8 C. 9 D. 12

9. Which sign will make the math relation above true?

10. After lunch, Jessica put together a puzzle. She looked up at the clock and saw that it was time to clean up. What time was shown on the clock?
A. 10:30 B. 11:30 C. 5:30 D. 1:30 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 để xem.
Đồng bộ tài khoản