Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 1 năm học 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
45
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 1 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 1 năm học 2014

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 1 năm học 2014 được thư viện eLib.vn sưu tầm và giới thiệu dưới đây.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 1 năm học 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 1 năm học 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Emily had 17 stickers. After giving some to her best friend, Emily had 8 stickers left. How many stickers did she give away?
A. 11 B. 9 C. 8 D. 7

2. Which picture has the circle on the right side of the square?

3. After reading class, Ms. Lopez’s class goes to P.E. for one hour. Then, they go to lunch. Using the table above, how long does reading class last?
A. two hours
B. two and a half hours
C. three and a half hours
D. three hours and forty-five minutes

4. Math class lasts for 2 hours. Using the table above, when does math class end?
A. 2:00 B. 3:00 C. 4:00 D. 5:00

5. Which of the following can be finished in 3 minutes?
A. putting on the uniform for a baseball game
B. having dinner
C. watching a Disney movie
D. reading 2 chapter books

6. Using the calendar above, July 1st falls on what day of the week?
A. Tuesday B. Wednesday C. Thursday D. Friday

7. Michael has baseball practice on Wednesdays. Using the calendar above, how many practices will Michael have in July?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 10

8. Jason takes violin lessons every Monday and Thursday. Using the calendar above, how many lessons will Jason have in July?
A. 5 B. 8 C. 9 D. 12

9. Which sign will make the math relation above true?
A. > B. < C. - D. =

10. After lunch, Jessica put together a puzzle. She looked up at the clock and saw that it was time to clean up. What time was shown on the clock?
A. 10:30 B. 11:30 C. 5:30 D. 1:30 

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 1 năm học 2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản