Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
42
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014

Đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng bao giờ cũng khó, đòi hỏi các em không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. There are 3 kites flying at the park. Two children share each kite. How many kids in all are flying kites at the park?
A. 5 B. 7 C. 6 D. 3

2. Which of the following questions has 5 as its answer?
A. Kelly bought 9 candy bars. She ate 3 of them. How many does she have left?
B. Galina is 4 years old. How old will she be next year?
C. Jacob has 3 pennies and 1 nickel. How many cents does he have?
D. What is the answer to the addition fact 2 + 2 + 3 ?

3. Which subtraction fact belongs to the same fact family as 6 + 2 = 8?
A. 8 - 6 = 2 B. 2 + 6 = 8 C. 6 - 2 = 4 D. 9 - 3 = 6

4. The bus dropped off 10 boys and girls at two different daycares. 4 boys and girls got off at the first daycare. How many boys and girls got off at the second daycare?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 10
In the chart above, one shaded square stands for one pet. Use the chart to answer the following questions.

5. How many puppies do the students have?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

6. How many birds and fish do the students have altogether?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 7

7. How many more cats than birds do the students have?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

8. Which number is equal to two tens and five ones?
A. 12 B. 15 C. 25 D. 52
40, 50, 60, 70, _____

9. Andrew likes to count by 10. He stopped at 70. If he continues the pattern, what number will Andrew say next?
A. 60 B. 70 C. 80 D. 90

10. Patricia’s favorite number is 35. How many groups of tens are there in 35?
A. 3 B. 5 C. 10 D. 30 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 22 đề thi số 2 năm học 2014 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản