Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 23 năm 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
107
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 23 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 23 năm 2013

Lại một kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 23 năm 2013. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 23 năm 2013

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 23 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Jimmy drew the shapes above. How many of these shapes have exactly 4 corners?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
50, 55, 60, _______, 70, 75

2. Which number completes the pattern above?
A. 62 B. 65 C. 67 D. 72

3. Kelly had 4 coloring books on her desk. She bought 10 more coloring books. She gave 5 of them to her little sister. How many books did Kelly have at the end?
A. 14 B. 15 C. 9 D. 

4. What fraction of the square is shaded?
A. a half B. one out of three C. a quarter D. the whole
8 tens - 5 tens = ?

5. What is the difference of the two numbers above?
A. 50 B. 40 C. 30 D. 10

6. What is another way to write thirty-six?
A. 3 + 6 B. 3 + 60 C. 30 + 6 D. 30 + 60

7. Sharon has a piece of ribbon that is 23 inches long. She cuts off 9 inches to wrap a gift. How much ribbon is left?
A. 14 B. 6 C. 4 D. 10

8. Nick has saved some coins so he can buy some gum from the store. How much money does Nick have?
A. 38¢ B. 50¢ C. 56¢ D. 60¢

9. Erin baked some cookies. After she ate 3 of them, she had 13 left. Which number sentence could you use to find the number of cookies Erin baked?
A. 13 – 3 = ? B. 13 + 3 = ? C. ? + 3 = ? D. 13 – ? = 3

10. Which of the following facts belongs to the same fact family as the one above?
A. 8 – 3 = 5 B. 11 + 3 = 14 C. 10 – 2 = 8 D. 8 + 3 = 11 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 23 năm 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản