Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2014

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2014

Ôn tập với Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2014, giúp các em đang ôn luyện cho kì thi Olympic Tiếng Anh trên mạng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề thi. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2014. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. It takes Sohpie 41 minutes to walk to school. It takes her only 5 minutes to get to school when she rides the bus. How much time does Sophie save when she rides the bus instead of walking to school?
A. 46 minutes B. 44 minutes C. 36 minutes D. 26 minutes

2. Ms. Varner’s class knows how important it is to reduce, reuse, and recycle. Katherine recycled 36 cans and 29 glass bottles. Anthony recycled 16 cans and 47 glass bottles. How many more cans did Katherine recycle than Anthony?
A. 20 cans B. 26 cans C. 30 cans D. 48 cans

3. Brian recycled 14 used cans and 23 plastic bags. How many items did Brian recycle in all?
A. 49 B. 37 C. 65 D. 66

4. Ethan needs to print a 10-page report. How many sheets of paper can Ethan save if he prints the report double-sided instead of one-sided?
A. 10 B. 8 C. 5 D. 2

5. The clown at Greg’s birthday party made 44 balloon animals shaped like bears. The clown also made 18 balloon animals shaped like giraffes. How many more bears than giraffes did the clown make?
A. 36 B. 28 C. 26 D. 18

6. Brenna and her four sisters each had two shells. Among the shells, six are sand dollars. How many of their shells are not sand dollars?
A. 8 B. 6 C. 2 D. 4

7. Mrs. Lowry made a bar graph of shoes that her children wore to school. The graph shows the number of children wearing tie-up shoes, slip-on shoes, and sandals. How many kids wore slip-ons and sandals to school?
A. 9 B. 8 C. 7 D. 12

8. Iris is counting from 1 to 100. What number should she say after 49?
A. 48 B. 49 C. 50 D. 60

9. Which of the following is a related subtraction fact in the same fact family for 7 + 2 = 9?
A. 9 + 11 = 20 B. 9 – 2 = 7 C. 12 – 9 = 3 D. 11 – 2 = 9

10. Quentin is looking for shapes around the gym. He notices that the basketball court is shaped like a rectangle. Which of the following shapes does he see?

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 24 đề thi số 2 năm học 2014 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản