Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2014

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2014

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi Olympic Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2014. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2014 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which two numbers have a 3 in the tens place?

A. 33, 23 B. 73, 13 C. 31, 35 D. 52, 25

2. Chase found these coins in the parking lot of Cici’s Pizza. What is the total value of the coins?
A. 21 cents B. 11 cents C. 3 cents D. 51 cents
6 + ? = 11

3. Which subtraction fact can help you find out the missing number above?
A. 12 – 6 = 6 B. 11 – 7 = 4 C. 6 – 5 = 1 D. 11 – 6 = 5

4. Kaylee has collected 18 stamps. Connie has collected 44 stamps. How many more stamps does Connie have than Kaylee?
A. 36 B. 28 C. 26 D. 18

5. Using the graph above, how many blue beads and purple beads does Kayla have in all?
A. 4 B. 7 C. 12 D. 11

6. Anna saved $10. Her brother Pablo saved $2 less than Anna did. How much money did Pablo save?
A. $12 B. $8 C. $6 D. $1

7. Frank spent 12 cents to buy a new toy frog. Which of the following shows the amount of money he spent?

8. Which of the following numbers show 2 tens and 11 ones?
A. 21 B. 23 C. 31 D. 43
5, 15, 25, _____ , _____

9. Which two numbers will finish the number pattern above?
A. 30, 40 B. 35, 45 C. 50, 70 D. 51, 52

10. Robert owned 3 video games. After he got more video games for his birthday, he had 8 altogether. How many video games did Robert get for his birthday?
A. 11 B. 5 C. 3 D. 2 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 1 năm học 2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản