Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
51
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013

Mời bạn tham khảo Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013 dành cho khối lớp 1, với cách trình bày rõ ràng sẽ giúp học sinh rèn luyện một số kỹ năng làm bài thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. It takes Sohpie 41 minutes to walk to school. It takes her only 5 minutes to get to school when she rides the bus. How much time does Sophie save when she rides the bus instead of walking to school?

A. 46 minutes B. 44 minutes
C. 36 minutes D. 26 minutes

2. Ms. Varner’s class knows how important it is to reduce, reuse, and recycle. Katherine recycled 36 cans and 29 glass bottles. Anthony recycled 16 cans and 47 glass bottles. How many more cans did Katherine recycle than Anthony?
A. 20 cans B. 26 cans C. 30 cans D. 48 cans

3. Brian recycled 14 used cans and 23 plastic bags. How many items did Brian recycle in all?
A. 49 B. 37 C. 65 D. 66

4. Ethan needs to print a 10-page report. How many sheets of paper can Ethan save if he prints the report double-sided instead of one-sided?A. 10 B. 8 C. 5 D. 2

5. The clown at Greg’s birthday party made 44 balloon animals shaped like bears. The clown also made 18 balloon animals shaped like giraffes. How many more bears than giraffes did the clown make?
A. 36 B. 28 C. 26 D. 18

6. Brenna and her four sisters each had two shells. Among the shells, six are sand dollars. How many of their shells are not sand dollars?

A. 8 B. 6 C. 2 D. 4

7. Mrs. Lowry made a bar graph of shoes that her children wore to school. The graph shows the number of children wearing tie-up shoes, slip-on shoes, and sandals. How many kids wore slip-ons and sandals to school?
A. 9 B. 8 C. 7 D. 12

8. Iris is counting from 1 to 100. What number should she say after 49?
A. 48 B. 49 C. 50 D. 60

9. Which of the following is a related subtraction fact in the same fact family for 7 + 2 = 9?
A. 9 + 11 = 20 B. 9 – 2 = 7 C. 12 – 9 = 3 D. 11 – 2 = 9

10. Quentin is looking for shapes around the gym. He notices that the basketball court is shaped like a rectangle. Which of the following shapes does he see?
A. B.
C. D. 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 25 đề thi số 2 năm học 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản