Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 1 đề thi

0
55
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013

Đây là Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013. Qua việc tham khảo một số đề thi của các vòng, học sinh sẽ được làm quen với cấu trúc đề của từng vòng, rèn thêm khả năng làm bài Tiếng Anh của mình, từ đó giúp ích cho học sinh trong quá trình luyện thi Olympic Tiếng Anh. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which two numbers have a 3 in the tens place?
A. 33, 23 B. 73, 13 C. 31, 35 D. 52, 25

2. Chase found these coins in the parking lot of Cici’s Pizza. What is the total value of the coins
A. 21 cents B. 11 cents C. 3 cents D. 51 cents
6 + ? = 11

3. Which subtraction fact can help you find out the missing number above?
A. 12 – 6 = 6 B. 11 – 7 = 4 C. 6 – 5 = 1 D. 11 – 6 = 5 

4. Kaylee has collected 18 stamps. Connie has collected 44 stamps. How many more stamps does Connie have than Kaylee?
A. 36 B. 28 C. 26 D. 18

5. Using the graph above, how many blue beads and purple beads does Kayla have in all?
A. 4 B. 7 C. 12 D. 11

6. Anna saved $10. Her brother Pablo saved $2 less than Anna did. How much money did Pablo save?
A. $12 B. $8 C. $6 D. $1

7. Frank spent 12 cents to buy a new toy frog. Which of the following shows the amount of money he spent?

8. Which of the following numbers show 2 tens and 11 ones?
A. 21 B. 23 C. 31 D. 43
5, 15, 25, _____ , _____

9. Which two numbers will finish the number pattern above?
A. 30, 40 B. 35, 45 C. 50, 70 D. 51, 52

10. Robert owned 3 video games. After he got more video games for his birthday, he had 8 altogether. How many video games did Robert get for his birthday?
A. 11 B. 5 C. 3 D. 2 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 26 đề thi số 1 năm học 2013 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản