Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 27 năm 2013

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
96
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 27 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 27 năm 2013

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 27 năm 2013. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 27 năm 2013

Bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 27 năm 2013 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following activities often lasts about 2 hours?
A. putting on a coat B. having breakfast
C. watching a movie in a theater D. singing a song

2. Becky has 4 dimes, 2 nickels, and 8 pennies. She want to buy a toy at Toys R Us nearby. Which of the following toys can she buy?

3. Which of the following problems has the same answer as 11 – 2 = ?
A. 10 - 3 = ? B. 4 + 6 = ? C. 3 + 6 = ? D. 2 + 8 = ?

4. Jenny is saving coins in her pink piggy bank. How many coins has she saved so far?
A. 26¢ B. 27¢ C. 36¢ D. 57¢

5. Nick caught 10 fish at the lake. He put 3 fish in the first pail and 3 fish in the second pail. How many fish will he put in the third pail?
A. 7 B. 6 C. 4 D. 3

6. Christopher is 6 years old. Max is twice as old as Christopher. How old is Max?
A. 16 B. 12 C. 8 D. 60
1, 2, ____, 8, 16, 32

7. Which number completes the pattern above?
A. 3 B. 4 C. 6 D. 10

8. Amy lies 30 minutes away from West Oaks Mall. If Amy leaves her house at 3:30 p.m., at what time will she arrive at the mall?
A. 3:50 p.m. B. 4:00 p.m. C. 4:30 p.m. D. 6:30 p.m.

9. Iris painted the following shapes on her paper. Which shape has more than 4 corners?

10. The school bell rings at 8:00 a.m. It takes Jacob and Paul 15 minutes to walk to school. Which statement is probably true?
A. If they leave the house at 7:50 a.m., they will be at school on time.
B. If they leave the house at 7:45 a.m., they will be at school on time.
C. If they leave the house at 7:55 a.m., they will be at school on time.
D. If they leave the house at 7:30 a.m., they will be late for school. 

Thư viện eLib mong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 27 năm 2013 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản