Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 29

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 4 đề thi

0
125
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 29

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 29

Kỹ năng giải đề thi là một phần đáng chú ý để đạt được kết quả cao. Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn và quý thầy cô giáo bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 29. Hi vọng, đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích cho việc tham khảo của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 29

Dưới đây là đoạn trích Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 29 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Ms. Chen is standing next to the totem pole. If Ms. Chen is 5 feet tall, about how tall is the totem pole?
A. 8 feet B. 30 feetS C. 15 feet D. 50 feet

2. Kelsey is thinking of a magic number. She subtracts 5 from this magic number and gets 7. What is her magic number?
A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

3. Looking at the ruler above, about how many centimeters long is the straw?
A. 9 centimeters B. 10 centimeters C. 11 centimeters D. 12 centimeters

4. Kevin's class has 20 students. 12 of the students went to Kevin's birthday party. How many students did not go to his party?
A. 8 B. 17 C. 18 D. 32 

5. In the picture above, there are 5 dimes in each stack. How many dimes are there in all?
A. 12 B. 50 C. 60 D. 55 

6. Cody had the cubes shown above. He gave 1/4 of them to Serena. How many cubes did Cody give to Serena?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

7. Which of the following figures could be folded on the dotted line to have two equal parts?
A. B. C. D. all of them

8. Which of the following objects has the shape of a sphere?
A. a basketball B. a shoe box C. a coke can D. a VCR

9. Dawn had 98¢. She paid 29¢ for a new pencil. How much money did she have after paying for the pencil?
A. 58¢ B. 69¢ C. 50¢ D. 61¢

10. Brandon had 15 baseball cards. He gave 2 cards to Del yesterday. Which number sentence shows how many cards Brandon has left?
A. 15 + 2 = 17 B. 12 + 3 = 15 C. 15 - 2 = 13 D. 17 - 2 = 15 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 29 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản