Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
54
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012

Mỗi năm cứ vào thời gian này là các em lại tất bật ôn tập để tham gia kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. Để các em ôn tập dễ dàng, Thư viện eLib giới thiệu Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012. Thông qua đề thi, các em sẽ làm quen với các dạng đề, biết điều chỉnh thời gian làm bài, rèn luyện và nâng cao trình độ. Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic sắp tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012. Mời các bạn tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Lisa uses a ruler to measure her toy fish. About how many centimeters long is the toy fish?
A. 1 centimeter
B. 3 centimeters
C. 8 centimeters
D. 11 centimeters
2. Jenny collected 15 stamps last year. Jane collected 18 stamps last year. Which of the following sentences is true?
A. Jenny collected more stamps than Jane last year.
B. Jane collected 3 more stamps than Jenny last year.
C. Jenny collected 3 more stamps than Jane last year.
D. Jane and Jenny collected same number of stamps last year.
3. Kevin wants to save money so he can buy a Spider Man comic book. Yesterday, he put 30 cents in his piggy bank. Today, he put 15 more cents in his piggy bank. How much money has Kevin saved in his piggy bank?
A. 15 cents
B. 30 cents
C. 40 cents
D. 45 cents
There are 15 cars in a parking lot. The cars are red, yellow, blue, and green. The graph above groups the cars by color. But the color labels are missing in the graph. Use the following clues to figure out the car colors:
The greatest number of cars are red.
The least number of cars are yellow.
There are more blue cars than green cars.
4. How many red cars are there in the parking lot?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
5. How many blue cars are there in the parking lot?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
6. How many more red cars than green cars are there in the parking lot?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
7. The clock above shows the time that Tasha’s family eats dinner each night. At what time does Tasha’s family eat dinner?
A.
B.
C.
D.
8. Annie has these 5 coins in her pocket. How much money does Annie have in her pocket?
A. 10 cents
B. 12 cents
C. 17 cents
D. 19 cents
9. Kathy loves to jump rope. She practices for 10 minutes each day during the week, except for Sundays. How long does she jump rope in a week?
A. 70 minutes
B. 60 minutes
C. 66 minutes
D. 50 minutes
10. Craig and his brothers are playing at Oak Creek Park. The slide has 8 steps to reach the top. Craig climbs 3 steps. How many more steps does he need to climb to get to the top?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Hi vọng, bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 3 đề thi số 4 năm học 2012 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản