Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 30 năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
62
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 30 năm 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 30 năm 2013

Trước khi đến với kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên, Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 30 năm 2013. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 30 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 30 năm 2013 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Tina is making a pattern with white and gray blocks. If the pattern above continues, which set of blocks will come next?

2. The table above shows yesterday’s temperatures. Which time of day had the highest temperature?
A. morning B. afternoon C. evening D. night

3. How many degrees did the temperature drop from the evening to the night?
A. 7°C B. 5°C C. 3°C D. 2°C

4. Carol saw 8 zebras and 4 hippos at the Houston Zoo. What can she do to tell the number of animals she saw at the zoo?
A. subtract, 8 - 4 = B. compare, 8 < 4 C. compare, 4 > 8 D. add, 8 + 4 =

5. This is a triangular prism. How many edges does it have?
A. 10 B. 9 C. 8 D. 6

6. Catherine baked cookies today. Catherine ate 3 cookies. Joshua ate 1 more cookie than Catherine. How many cookies did they eat in all?
A. 12 B. 7 C. 5 D. 3

7. Julie and her sister watched an IMAX movie at the Museum of Natural Science. The show started at 9:30 a.m. and lasted 1 hour. At what time did the IMAX movie end?

8. Alexis is playing with blocks. How many faces does this cube have?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 8

9. In the morning, Kim checked the thermometer, which showed the above temperature. When she came home from school in the afternoon, the temperature read 75 degrees. Which statement describes the change in temperature?
A. It became 5 degrees warmer in the afternoon. B. It was the same as it was in the morning. C. It became 5 degrees cooler in the afternoon. D. Not enough information to tell the change.

10. Which number shows six hundred forty-seven?
A. 6047 B. 60047 C. 647 D. 6407 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 30 năm 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản