Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 31

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 4 đề thi

0
123
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 31

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 31

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 1 bộ Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 31. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 31

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 31 dưới đây:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Which of the following pictures shows the greatest number of objects?

2. Bert plays with 2 yellow blocks and 3 white blocks. How many blocks does he play with in all?
A. 6 B. 5 C. 23 D. 32

3. Which of the following shapes does NOT belong to the group above?

4. Kristen's class had 12 students. Two new students joined the class yesterday. How many students are in Kristen's class now?
A. 22 B. 12 C. 14 D. 32

5. Which of these items is probably shorter than your hand?

6. Which of the following number sentences has the same value as 11 - 4 = ?
A. 6 + 2 = B. 13 - 6 = C. 8 - 2 = D. 9 + 1  

7. Henna gave Ben 9 white marbles and 2 green marbles. How many marbles did Henna give to Ben in all?
A. 29 B. 11 C. 7 D. 6

8. Which number is the same as 2 tens and 3 ones?
A. 203 B. 23 C. 32 D. 5

9. Karen practices playing the piano everyday for 20 minutes except Saturday. How long does she practice in a week? A. 140 minutes B. 120 minutes C. 70 minutes D. 20 minutes

10. Which tool should you use to measure the length of your pencil?
A. a scaler B. a thermometer C. a ruler D. a measuring cup

Nội dung bộ sưu tập chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 31 để xem.
Đồng bộ tài khoản