Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 đề thi số 2 năm học 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
40
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 đề thi số 2 năm học 2013

Mô tả BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 đề thi số 2 năm học 2013

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 đề thi số 2 năm học 2013 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 đề thi số 2 năm học 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 đề thi số 2 năm học 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

Chọn câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi dưới đây.

1. Megan has 12 candy canes. She gives 5 of them to her brother. Which number sentence shows how many candy canes Megan has left?
A. 7 - 5 = 2 B. 5 + 7 = 12 C. 12 + 5 = 17 D. 12 - 5 = 7

2. Rachel has 2 quarters, 2 dimes, and 1 nickel. How much more money does she need to save if she wants to buy a $1 bag of gummy worms?
A. 25 ¢ B. 20 ¢ C. 15 ¢ D. 10 ¢

3. Helen made 5 bead necklaces. She wanted to make one necklace for each of her 7 friends. How many more necklaces does she need to make?
A. 12 B. 9 C. 7 D. 2

4. Juan has 68¢ to spend at Toys ‘R’ Us. Using the price tags above, which two toys can Juan buy?
A. ladybug and ball B. flashlight and dinosaur C. ball and flashlight D. dinosaur and ladybug

5. Gina drew a set of squares in art class. How many small squares are shaded?
A. 10 B. 6 C. 5 D. 4

6. Which of the following facts is in the same fact family as 11 – 4 = 7?
A. 7 - 4 = 3 B. 11 + 7 = 18 C. 6 + 5 = 11 D. 4 + 7 = 11

7. During her trip to America, Lily collected the coins you see above. How much are the coins worth?
A. 88 ¢ B. 95 ¢ C. 90 ¢ D. 76 ¢

8. How long is the crayon in centimeters?
A. 2 cm B. 4 cm C. 5 cm D. 7 cm
9. On Saturday, 35 children went to Sea World. On Sunday 12 more children went to Sea World. How many children went to Sea World during those two days?
A. 35 B. 47 C. 12 D. 23

10. What is the value of 5 in 152?
A. five hundred B. fifty C. fifty - two D. five 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 1 vòng 32 đề thi số 2 năm học 2013 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản